Haziran 2024 Cilt:15 Sayı:2İÇİNDEKİLER

Makaleler
Sedef ZEYREKLİ YAŞ
Orta Asya Hakkında Yazılmış Makalelerin Bibliyometrik Analizi
1

Özet

Bu makalenin amacı siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarında yazılmış ve Web of Science’ta endekslenmiş Orta Asya konulu çalışmalar arasındaki ilişkileri yazar, ülke, anahtar kelimeler ve özetler temelinde incelemektir. Bu kapsamda 1.082 çalışmanın bibliyometrik analizi yapılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlardan ilki 1990 yılından sonra Orta Asya üzerine yazılmış makale sayısında artış olduğudur. Diğer yandan Orta Asya konusunda çalışma yapan yazarların ezici çoğunluğunun ABD’de yaşadıkları söylenebilir. İncelenen makalelerde Orta Asya kelimesi, Rusya ile 33, Çin ile 25, jeopolitik ile 12, terörizm ile 10 kez ilişkilendirilmiştir. 2017 yılından sonra Rusya, Çin, Hindistan ve Japonya’nın Orta Asya politikaları kapsamında yapılan çalışmalarda ise daha ziyade Avrasya, sivil toplum, bölgesel güvenlik, stratejik ortaklık, kuşak-yol girişimi, ittifak, Şanghay İşbirliği Örgütü ve hegemonya gibi kavramlar gündeme getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Orta Asya, Bibliyometrik Analiz, Bilimsel Makaleler, Web of Science

PDF Dosyası: Orta Asya Hakkında Yazılmış Makalelerin Bibliyometrik Analizi

Christoph GIESEL, Hermann GIESEL
Der Dschihadismus bei den Tschetschenen: Erörterungen historischer, politischer, religiöser sowie aktueller Entwicklungen und Videoanalysen zu kulturell-religiösen Propagandastrategien tschetschenischer IS-Akteure
22

Zusammenfassung

Im jahrhundertelangen Verlauf des tschetschenisch -russischen Konflikts hat sich der Islam, der im 19. Jahrhundert vorrangig als antikoloniale Widerstandsideologie bei Tschetschenen und Dagestanern fungierte, von einem kulturellen und nationalen Symbol immer mehr zu einem politischen Instrument entwickelt. Hierbei wurde die Religion seit Mitte der 1990er Jahre zunehmend als ideologische Waffe in der Auseinandersetzung zwischen innertschetschenischen politischen Rivalen sowie mit Russland instrumentalisiert. Dabei kam es bei großen Teilen der tschetschenischen Gesellschaft zu einer schrittweisen Marginalisierung säkularer und nationalistischer Paradigmen zugunsten islamistischer Ideologien. Infolgedessen war die Beteiligung tschetschenischer Dschihadisten an den Kämpfen des „Islamischen Staates“ (IS) in Syrien und Irak überdurchschnittlich hoch.

Die Studie befasst sich mit den historischen und aktuellen Entwicklungen des Dschihadismus in Tschetschenien, den gegenseitigen Verbindungen zwischen dem „Islamischen Staat“ und tschetschenischen Dschihadisten sowie mit den Propagandastrategien des IS zur Gewinnung tschetschenischer Kämpfer. Hierbei werden einerseits historische, politische, religiöse sowie aktuelle Aspekte dargelegt. Andererseits wird eine Analyse von zwei russischsprachigen, auf nordkaukasische Adressaten zugeschnittenen IS- Propagandavideos durchgeführt, die 2015 und 2016 veröffentlich wurden. Hierbei werden taktische Verbindungen von Elementen der globalistischdschihadistischen IS-Ideologie mit Elementen historischer tschetschenischer Narrative und traditionalistischer Kulturmerkmale als Anwerbungsstrategie des IS herausgearbeitet. Anschließend werden die weiteren Entwicklungen in der tschetschenischen Dschihadisten-Szene seit dem Ende des IS-Gebildes in Nahost bis heute erläutert. Hierbei wird ein brandaktueller Bezug zum Ukrainekrieg hergestellt, an dem sich auf ukrainischer Seite zunehmend tschetschenische Kämpfer mit dschihadistischer Vergangenheit in Zusammenarbeit mit säkularen, nationalistischen und traditionalistischen tschetschenischen Akteuren beteiligen. In diesem Kontext lassen sich partiell Tendenzen einer (Re-)Transformation vom internationalen Dschihadismus zum tschetschenischen Nationalismus und Traditionalismus innerhalb von Teilen der militanten islamistischen Szene feststellen.

Schlüsselwörter: Dschihadismus, Islamischer Staat, Tschetchenien, Propagandastrategien, Terrorismus, Krieg in Syrien, Irak und Ukraine, Russische Politik

PDF File: Der Dschihadismus bei den Tschetschenen: Erörterungen historischer, politischer, religiöser sowie aktueller Entwicklungen und Videoanalysen zu kulturell-religiösen Propagandastrategien tschetschenischer IS-Akteure

Elif ERKAN, Deniz EROĞLU UTKU
The Perception of Insecurity Among Migrant Women: The Case of Edirne
99

Abstract

The main starting point of human mobility is people's desire to increase their security. Women from marginalized groups in various societies engage in migration due to the heightened insecurity caused by gender inequality. Immigrant women face multiple factors that increase their vulnerability in the countries they relocate to, persisting even after their migration. One of the issues among these challenges is the lack of accessibility to healthcare services. This study explores the impact of healthcare accessibility on the security perceptions of immigrant women residing in Edirne, using the cultures of migration and conflict model developed by Cohen and Sirkeci as a framework. Through the face-to-face interviews collected data analysed within thematic analysis method. Upon concluding the study, it becomes evident that immigrant women's lack of access to health services amplifies their sense of insecurity, which in turn impacts their future migration plans, including their inclination to relocate to a different country. This study contributes to migration and gender studies by presenting unique data acquired directly from the field.

Keywords: Woman, Migrant, Conflict, Insecurity, Health Services, Edirne

PDF File: The Perception of Insecurity Among Migrant Women: The Case of Edirne

Ahmet ÖZDEMİR
Amerika Birleşik Devletleri’nin Orta Asya Politikaları
122

Özet

Bu çalışmanın amacı ABD’nin Orta Asya Cumhuriyetlerine (Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan) yönelik yürüttüğü politikayı ortaya koymaktır. Bu kapsamda Washington’un siyasi, askerî/güvenlik, iktisadi ve enerji alanlarındaki faaliyetlerine odaklanılmaktadır. Bu araştırmada aşağıdaki hipotez sınanmaktadır: ABD’nin, Orta Asya Cumhuriyetlerine yönelik yürütmüş olduğu siyasi, askerî, iktisadi ve enerji alanlarındaki politikaların, bölgede faaliyet gösteren diğer aktörler olan Çin ve Rusya’ya kıyasla daha dezavantajlı ve son anılan iki devletin kendi aralarında gerçekleştirdikleri iş birliği karşısında başarısız olduğu yönündedir. Bu hipotezi sınamak amacıyla aşağıdaki yol haritası oluşturulmuştur: Bu minvalde sırasıyla ABD’nin Orta Asya’da siyasi, güvenlik, iktisadi ve enerji alanlarındaki faaliyetlerine yer verilmiştir. Sonuç kısmında ise çalışmanın bulguları tartışılmıştır. Bu makalede, detaylı bir alan yazın taraması yapıldıktan sonra araştırma kapsamına giren yazılı kaynaklar incelenmiş ve belge çözümlemesi yöntemi kullanılmıştır. Diğer yandan çeşitli kaynaklardan toplanan veriler nitel içerik çözümlemesine tabi tutulmuştur. Bu araştırmada yararlanılan istatistiki veriler daha ziyade çevrim içi ortamda bulunan raporlardan temin edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: ABD, Orta Asya Politikası, Siyaset, Askeriye, İktisat, Yardımlar, Enerjik

PDF Dosyası: Amerika Birleşik Devletleri’nin Orta Asya Politikaları

Kevser ERGİN
Avrupa Birliği’nin Orta Asya Politikaları
147

Özet

Avrupa Birliği (AB) Orta Asya’ya yönelik geliştirdiği politikalar sayesinde bölgede nüfuz mücadelesi veren diğer dış güçler olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rusya ve Çin gibi aktörler arasındaki yerini almıştır. Bu minvalde bu makale AB’nin Orta Asya’ya yönelik yürüttüğü politikaları genel bir çerçevede çözümlemeyi amaçlamaktadır. Diğer bir ifadeyle bu çalışmada AB’nin Orta Asya’ya dair politikaları birlik üyelerinin bireysel dış politikaları temelinde ele alınmamıştır. Yani AB’nin bölge politikaları diplomasi, siyaset, askeriye, güvenlik, iktisat, teknik iş birliği, demokrasi, insan hakları ve kültür başlıklarına odaklanılmak suretiyle değerlendirilmektedir. Bu makalenin yol haritası aşağıdaki şekilde ortaya koyulabilir: İlkin “Diplomasi ve Siyaset” başlığı altında AB’nin Orta Asya ülkeleri ile diplomatik ilişkilerinin ne zaman ve nasıl başladığının yanında bölgeye yönelik geliştirilen özel politikalar üzerinde durulmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde “Askeriye ve Güvenlik” başlığı altında ise AB’nin Orta Asya politikalarında askeriye ve güvenliğin rolü değerlendirilmektedir. Bu araştırmanın “İktisat ve Dış Ticaret” başlığını taşıyan üçüncü bölümünde ise AB’nin Orta Asya ülkeleri ile iktisadi, ticari ve teknik alanlardaki iş birliklerine odaklanılmaktadır. Çalışmanın dördüncü bölümü olan “Demokrasi ve İnsan Hakları” başlığında ise AB’nin Orta Asya ülkelerinde demokrasinin yerleşmesine ve insan hakları ihlallerinin önlenmesine yönelik geliştirdiği politikalar mercek altına alınmaktadır. Bu bölümün “Kültür” alt başlığında AB’nin Orta Asya ülkeleri ile kültürel ilişkilerinin durumu ortaya koyularak bu alandaki politikaların şekillenmesinde rol oynayan kuruluşlar ve diyalog ağı incelenmektedir. Çalışmanın sonuç kısmında ise, AB’nin Orta Asya bölgesine yönelik geliştirdiği politikaların mevcut çıktıları tartışılmaktadır. Bu çalışmada belge çözümlemesi yöntemine dayanak teşkil eden birincil ve ikincil kaynaklardan faydalanılmıştır. Bu bağlamda konu hakkında yazılmış kitaplara, yayımlanmış dergi makalelerine; AB tarafından imzalanan anlaşmalara, sözleşmelere, raporlara ve resmi çevrim içi sayfalarda yer alan kaynaklara müracaat edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: TAvrupa Birliği, Orta Asya Politikası, Siyaset, Güvenlik, İktisadi İş birliği, Demokrasi

PDF Dosyası: Avrupa Birliği’nin Orta Asya Politikaları

Kitap Tanıtımı
Zehra AKSU
Enerji Bölgeselciliği: Şanghay İşbirliği Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği
171

Kitap Tahlili

Zehra, AKSU, Enerji Bölgeselciliği: Şanghay İşbirliği Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği, Nobel Bilimsel, Ankara, 2023, ISBN: 978-625-398-456-4

Yazar Adı: Büşra YENGEÇ ERSİN

PDF Dosyası: Enerji Bölgeselciliği: Şanghay İşbirliği Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği

Vicky DAVIS
Central Asia in World War Two: The Impact and Legacy of Fighting for the Soviet Union
173

Book Review

Vicky DAVIS, Central Asia in World War Two: The Impact and Legacy of Fighting for the Soviet Union, Bloomsbury, London, 2024, ISBN: 9781350372283

Author: Fahri TÜRK, Nikolina KUNİC

PDF File: Central Asia in World War Two: The Impact and Legacy of Fighting for the Soviet Union

Editör

Prof. Dr. Fahri Türk, Trakya Üniversitesi

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Nazif Shahrani, Indiana Üniversitesi
Prof. Dr. Tarık Oğuzlu, Antalya Bilim Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Esen, Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Henry E. Hale, George Washington Üniversitesi
Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Olaf Leiße, Friedrich Schiller Üniversitesi
Prof. Dr. Tomohiko Uyama, Hokkaido Üniversitesi
Prof. Dr. George Sanikidze, Ilia Eyalet Üniversitesi
Prof. Dr. Mujib Alam, Jamia Millia İslam Üniversitesi
Doç. Dr. Deniz Akagül, Lille Üniversitesi

İngilizce Editörü

Doç. Dr. Esra Pakin Albayrakoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi

Almanca Editörü

Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya Üniversitesi

Yayın Kordinatörleri

Öğr. Gör. Taner Karakuzu, Trakya Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. İlker Limon, Trakya Üniversitesi

Dergi Sahibi

Prof. Dr. Fahri Türk

İnternet Danışmanı

Netsasoft – Deniz Mertkan Gezgin

İletişim

www.esbadergisi.com
T: +90 284 235 71 51-13 05
fahriturk@esbadergisi.com
fahriturk@trakya.edu.tr

Ziyaretçi Sayacı

Bugün 50

Dün 123

Bu Hafta 457

Bu Ay 3299

Tümü 136407

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi CC BY 4.0 kapsamında lisanslanmıştır.