Haziran 2010 Cilt:1 Sayı:1İÇİNDEKİLER

Makaleler
Fatih YALÇINKAYA
Türkiye ile Orta Asya Devletleri Arasındaki Siyasi ve Diplomatik İlişkiler-Hükümetler üstü Kuruluşlar (1992-2010)
1

Özet

Soğuk Savaş sonrası dönemde Batı tarafından eski stratejik önemini yitirdiğine inanılan Türkiye, dış politika alanında yeni alternatif arayışlar ve fırsatları değerlendirme kapsamında Kafkasya ve Orta Asya'da bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetleri ile ikili ve çok taraflı ilişkiler kurmak suretiyle dış politikasını yeniden tanımlamıştır. İlk başlarda büyük hesap ve umutlarla başlanan ilişkiler kısa zamanda yerini soğumaya bırakmıştır. Türkiye'nin Orta Asya politikası zamanla Hazar Denizi'ne kıyısı olan üç ülke (Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan) üzerine kurulmuştur. Özellikle 2000'li yıllarla birlikte Türk Konseyi ve Aksakallar Kurulu gibi çeşitli hükümetler üstü kuruluşlar da kurulmaya başlanmıştır. Türkiye ile Türk Cumhuriyetler arasındaki ilişkilerin siyasi, ekonomik, kültürel ve güvenlik alanlarında geliştirilerek çok yönlü bir işbirliği ve entegrasyona gidilmesi ancak siyasal alanda hükümetler üstü kurumların gerçekleştirilmesi sayesinde olacaktır. Ancak bu şartlar altında Türk dünyası, dünya siyasetinde bir denge unsuru ve güç merkezi olma şansını yakalayabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Türk Dünyası, Orta Asya, Aksakallar Kurulu, Türk Konseyi

PDF Dosyası: Türkiye ile Orta Asya Devletleri Arasındaki Siyasi ve Diplomatik İlişkiler-Hükümetler üstü Kuruluşlar (1992-2010)

Uğur AKTÜRK
Orta Asya ve Kafkasya Jeopolitiğinde Küresel Egemenlik Mücadelesi
20

Özet

Frederich Ratzel, Halford Mackinder gibi ünlü jeopolitikacıların, stratejik önemi nedeniyle hâkim olunması gereken topraklar olarak gördüğü Kafkasya ve Orta Asya coğrafyası, günümüzde küresel egemenlik mücadelesinin yaşandığı bir bölgedir “Yeni Dünya Düzeni”nin gerçekleştirilmesinin, bu coğrafyaya hâkim olunmasından geçtiğini düşünen Amerika Birleşik Devletleri (ABD), küresel egemenlik mücadelesinde başat aktörlerden biridir. Washington'un bölgede hâkimiyetini istemeyen iki büyük güç olan Rusya ve Çin Şanghay İşbirliği Örgütü çerçevesinde yaptıkları işbirliğiyle bu ülkenin Avrasya'daki etkisini törpülemek istemektedirler. Bölgede söz sahibi olmak isteyen diğer bir aktör ise Avrupa Birliği'dir. Brüksel'de gelecekte olası bir enerji sıkıntısı çekmemek için bölgedeki enerji kaynaklarının dağıtımında etkin olmak istemektedir. Orta Asya ve Kafkasya bölgesinde siyasal gelişmeler üzerinde başat aktörlerden biri de Türkiye'dir. Kafkasya ve Orta Asya'da bağımsızlığını kazanan altı ülkenin Türk kökenli olması küresel egemenlik mücadelesinde Ankara'nın da yerini almasını gerektirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Jeopolitik, Orta Asya ve Kafkasya, Hazar Havzası Enerji Kaynakları, Dış Güçler

PDF Dosyası: Orta Asya ve Kafkasya Jeopolitiğinde Küresel Egemenlik Mücadelesi

Muhammed Hüseyin MERCAN
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin İsrail-Filistin Politikası
40

Özet

Bu çalışma Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) İsrail ve Filistin'e yönelik politikalarını ele almaktadır. İktidara geldiği günden bu yana dış politikada önemli açılımlar gerçekleştiren AKP, Ortadoğu'ya yönelik politikalarıyla da geleneksel Türk dış politikasına yeni bir boyut kazandırmıştır. Stratejik bir öneme sahip olan Ortadoğu'da daha etkin olmayı isteyen AKP bölgedeki bütün olayları yakından takip etmeye ve gelişmeleri yönlendirici bir role sahip olmaya başlamıştır. Ortadoğu'nun başlıca meselesi olan İsrail- Filistin çatışması da AKP'nin Ortadoğu politikalarında en önemli başlık konumundadır. Çatışmanın çözümü ve barışın sağlanması için önemli girişimlerde bulunan AKP hem İsrail hem de Filistin'deki taraflarla farklı dengeler üzerine kurulu bir politika gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda, makale AKP'nin İsrail ile olan ilişkilerinin yanında Filistin tarafının temsilcileri olan Hamas ve El-Fetih ile olan ilişkilerine de odaklanmakta ve politikaların hangi dengeler üzerine şekillendiğini açıklamaya çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: AKP, İsrail, Filistin, Hamas, El- Fetih

PDF Dosyası: Adalet ve Kalkınma Partisi’nin İsrail-Filistin Politikası

Katarzyna JARECKA-STĘPİEŃ
Muslims in Poland: Tatars, Refugees and Immigrants
68

Abstract

Polish Muslims are a small community, which is consisted of diversified groups such as Tatars, Chechens, Algerians etc. The Tatars are the most indigenous group among the Polish Muslims. At present, the Islamic community of Poland has expanded by the coming up of migrants from Muslim countries as well as diplomats and businessmen. They are Muslims who began to arrive in Poland in the middle of the 20th century, chiefly from countries of the Middle East, North Africa, Iran and Afghanistan. This article examines the constitutional status and position of Muslims in Poland in general and the Polish Tatars in particular. The role of Tatars regarding the Polish Islam and the importance of religion (Islam) in building Tatar identity are the main focus and crux of this study. The situation of non-Tatar people such as Muslim emigrants has also been briefly investigated in this context.

Keywords: Polish Muslims, Tatar Identity, Other Islamic Groups

PDF File: Muslims in Poland: Tatars, Refugees and Immigrants

Fahri TÜRK
Deutsche Militärmissionen und ihre Rolle beim deutsch-türkischen Waffenhandel im Osmanischen Reich 1871-1914
86

Zusammenfassung

Die deutschen Militärmissionen spielten zweierlei Rollen bei der Entwicklung der deutsch-türkischen Beziehungen. Zum einen wirkten die deutschen Reformoffiziere auf die jungen türkischen Offiziere, indem sie sie mit dem deutschen militaristischen Gedankengut vertraut machten. Zum anderen leisteten die deutschen Offiziere in den türkischen Diensten einen unersetzlichen Beitrag für die Einführung der deutschen Waffen in der türkischen Armee. In diesem Zusammenhang ist es vor allem von der Goltz zu erwähnen. Da von der Goltz als Lehrer in den türkischen Militärschulen tätig war, genoss er ein sehr hohes Ansehen unter den türkischen Offizieren, insbesondere in der jungtürkischen Zeit.

Schlüsselwörter: Die deutschen Militärmissionen, Waffengeschäfte, Colmar von der Goltz

PDF: Deutsche Militärmissionen und ihre Rolle beim deutsch-türkischen Waffenhandel im Osmanischen Reich 1871-1914

Kitap Tanıtımı
Schneiders, Thorsten Gerald (Hg.)
Islamfeindlichkeit. Wenn die Grenzen der Kritik
103

Rezension

Schneiders, Thorsten Gerald (hg.), 2009: Islamfeindlichkeit. Wenn die Grenzen der Kritik verschwimmen. 483 S. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, ISBN 978-3-531-16257-7.

Autor: Askim MÜLLER-BOZKURT

PDF: Schneiders, Thorsten Gerald (hg.), 2009: Islamfeindlichkeit. Wenn die Grenzen der Kritik verschwimmen

Hasgüler, Mehmet ve Uludağ Bülent Mehmet
Uluslararası Örgütler
111

Kitap Tahlili

Hasgüler, Mehmet, Uludağ Bülent Mehmet, Uluslararası Örgütler, Alfa Yayınları, 3. Baskı, İstanbul 2007. (ISBN:978-975-297-942-0), 733 sayfa.

Yazar Adı: Kaan GAYTANCIOĞLU

PDF Dosyası: Hasgüler, Mehmet, Uludağ Bülent Mehmet, Uluslararası Örgütler

ESBA Dergisi Makale Yazım Kuralları113

Editör

Prof. Dr. Fahri Türk, Trakya Üniversitesi

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Nazif Shahrani, Indiana Üniversitesi
Prof. Dr. Tarık Oğuzlu, Antalya Bilim Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Esen, Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Henry E. Hale, George Washington Üniversitesi
Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Olaf Leiße, Friedrich Schiller Üniversitesi
Prof. Dr. Tomohiko Uyama, Hokkaido Üniversitesi
Prof. Dr. George Sanikidze, Ilia Eyalet Üniversitesi
Prof. Dr. Mujib Alam, Jamia Millia İslam Üniversitesi
Doç. Dr. Deniz Akagül, Lille Üniversitesi

İngilizce Editörü

Doç. Dr. Esra Pakin Albayrakoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi

Almanca Editörü

Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya Üniversitesi

Yayın Kordinatörleri

Öğr. Gör. Taner Karakuzu, Trakya Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. İlker Limon, Trakya Üniversitesi

Dergi Sahibi

Prof. Dr. Fahri Türk

İnternet Danışmanı

Netsasoft – Deniz Mertkan Gezgin

İletişim

www.esbadergisi.com
T: +90 284 235 71 51-13 05
fahriturk@esbadergisi.com
fahriturk@trakya.edu.tr

Ziyaretçi Sayacı

Bugün 72

Dün 134

Bu Hafta 310

Bu Ay 2208

Tümü 131402

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi CC BY 4.0 kapsamında lisanslanmıştır.