Haziran 2017 Cilt:8 Sayı:2İÇİNDEKİLER

Makaleler
Christoph GIESEL
Aktuelle Verbreitung sowie rechtliche und politisch-soziale Situationen, Bedingungen und Probleme der Aleviten, Bektaschi und anderer heterodox beeinflusster Sufi-Orden in Südosteuropa
1

Abstract

The Islamic mystic and heterodox groups of the Alevites and Bektashi in Southeast Europe, which are partially characterised by Shiite elements, are idiosyncratic and divergent phenomena that have so far attracted little academic or public attention. They exist in the strongly Sunni environment that characterises Islam in the Balkans and have exerted a partial religious influence on some of the originally Sufi orders that can be found in the region. After the end of Ottoman rule, the Alevites and Bektashi experienced a particularly serious loss of significance and numeric decline. Since the 1990s, modest religious revival processes occurred amongst these groups. These, however, coincided and interacted with dynamic and ambivalent processes of further religious, cultural and socio-political marginalisation and assimilation (and entailed a corresponding loss of knowledge and significance). This paper sketches the contemporary condition of the remaining Alevites and Bektashi in the Southeast European states whilst occasionally mentioning other Sufi orders which are closely related to these groups. It describes and analyses the extraordinarily diverse and complicated legal, political and social situations, conditions and problems which they face in this region.

Keywords: Islamic Mysticism versus Radical Islamism, religious-confessional Minorities, Transition Societies in Southeast Europe, legal, political and social problems of minorities, religious revival- Process, Multi-religiosity and Multi-ethnicity

PDF File: Aktuelle Verbreitung sowie rechtliche und politisch-soziale Situationen, Bedingungen und Probleme der Aleviten, Bektaschi und anderer heterodox beeinflusster Sufi-Orden in Südosteuropa

Burak GÜMÜŞ
Kurdisch-Islamische Synthese am Beispiel der Tageszeitung „Doğru Haber“
55

Abstract

The Doğru Haber (True News) is the daily newspaper of the Kurdish-Islamist Free Cause Party with links to the Kurdish Hezbollah Organization and evaluates the Turkish politics from both a separatist and an Islamist point of view. The attitude of this national-Islamist daily newspaper towards important issues of Turkish politics (Kurds in Turkey, Iraq and Syria, the ruling Justice and Development Party government, the April referendum for a constitutional amendment for the introduction of an authoritarian-presidential republic) in its headlines, news coverage and the columns is subjected to a qualitative media analysis. This study explores the political orientation of this daily.

Keywords: Hezbollah, Doğru Haber, Free Cause Party, Kurdish-Islamic Synthesis, Media Analysis

PDF File: Kurdisch-Islamische Synthese am Beispiel der Tageszeitung „Doğru Haber“

Fahri TÜRK
Tacikistan’da Dış Güçler: Rusya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, İran ve Türkiye
83

Özet

Bu çalışmada Rusya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, İran ve Türkiye gibi dış güçlerin Tacikistan politikaları ele alınmaktadır. Çalışmanın kapsamını aşacağı için tarihsel ve kültürel açılardan Tacikistan’a yakın olan diğer bölgesel aktörler olan Pakistan, Hindistan ve Japonya gibi ülkeler çözümlemeye dâhil edilmemiştir. İlkin her ülkeye ayrı ayrı yer vermek suretiyle Rusya, Çin, ABD, AB, İran ve Türkiye’nin önceliklerine göre Tacikistan politikalarında rol oynayan önemli faktörler ortaya konulmuş akabinde ise bu aktörlerin Tacikistan politikaları karşılaştırmalı yöntem temelinde çözümlemeye tabi tutulmuştur. Mevcut yazında bu konuyu yukarıda anılan dış güçlerin politikaları temelinde karşılaştırmalı olarak ele alan eserler bulunmamaktadır. Bu çalışmanın özgünlüğü dış güçlerin Tacikistan politikalarını kantitatif veriler temelinde çözümlenmesidir. Bu araştırmada kullanılan verilerin bir kısmı ise bu satırların yazarının Tacikistan’da yapmış olduğu alan çalışmasında mülakat tekniği vasıtasıyla elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tacikistan, Dış Güçler, Rusya, Çin, ABD, AB, İran, Türkiye, Karşılaştırmalı Çözümleme

PDF Dosyası: Tacikistan’da Dış Güçler: Rusya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, İran ve Türkiye

Segâh TEKİN
Yükselen Güç Brezilya ve Küresel Siyaset
101

Özet

Brezilya, zengin doğal kaynakları ve özellikle de XX. yüzyılda ulusal kalkınma projesine verilen önem sayesinde yapılanan güçlü sanayi sektörü ile hatırı sayılır bir gelişmişlik düzeyine ulaşmıştır. XXI. yüzyılın ilk yıllarında ise başarılı ekonomi yönetimi ve iddialı dış politika yaklaşımı birleşerek ülkenin değişen uluslararası sistemin yükselen güçleri arasına katılmasını sağlamıştır. Brezilya, ekonomi alanındaki başarısını sosyal programlar aracılığı ile toplumla paylaşmakta, bu çerçevede uluslararası alanda yumuşak güç elde etmektedir. Brezilya’nın çeşitli alanlarda geliştirdiği küresel ve bölgesel ortaklıklar ile gelecekte küresel yönetişimde önemli rol oynayacağı düşünülmektedir. Bu çalışma, Brezilya’nın yükselen güç konumunu, ortaya çıkışını sağlayan koşullar çerçevesinde uluslararası sistemde artan önemini ve bu süreçte karşılaşmakta olduğu ülke içi ekonomik, siyasal ve toplumsal fırsatlar ve zorlukları gözönünde tutarak incelemektedir.

Anahtar Kelimeler: Brezilya, Güney Amerika, Yükselen Güç, Bölgesel Güç

PDF Dosyası: Yükselen Güç Brezilya ve Küresel Siyaset

Emre BAYSOY
The Development Saga of Turkey from the 19th to the 21st Century: a Prelude or a Requiem for a Dream?
119

Abstract

The issue of development has generally been perceived as an economic and technical process with little or no relevance to political issues. In contrast to this general understanding, this study aims to underline that development is a complex and primarily a political process. In support of this argument, the study overviews historically the changing meanings as well as ideologies of development since the 19th century with a particular focus on the Turkish case. By doing so, it attempts to recall the idea of development primarily as a political process. In general terms, dominant paradigms of development have also been set by power and become leverage for political and economic dominance in history. In this sense, different development paradigms in history need also to be understood as political phenomena rather than simply philosophical products.

Keywords: Development, Political Economy, Turkish Development Practices, Globalization, Turkish State Planning Organization, Neo-Liberalism

PDF File: The Development Saga of Turkey from the 19th to the 21st Century: a Prelude or a Requiem for a Dream?

Kitap Tanıtımı
Fahri TÜRK
Güneşin Ayaklarındaki Ülke Tacikistan
140

Kitap Tahlili

Fahri TÜRK, Güneşin Ayaklarındaki Ülke Tacikistan, Astana Yayınları, Ankara, 2017, ISBN: 978-605-9623-26-1

Yazar Adı: Taner KARAKUZU, İlker LİMON

PDF Dosyası: Fahri TÜRK, Güneşin Ayaklarındaki Ülke Tacikistan

Tanıl BORA
Cereyanlar Türkiye’de Siyasi İdeolojiler
145

Kitap Tahlili

Tanıl BORA, Cereyanlar Türkiye’de Siyasi İdeolojiler, İletişim Yayınları, İstanbul, 2017, ISBN-13: 978-975-05-2118-8

Yazar Adı: İlker LİMON, Taner KARAKUZU

PDF Dosyası: Tanıl BORA, Cereyanlar Türkiye’de Siyasi İdeolojiler

Editör

Prof. Dr. Fahri Türk, Trakya Üniversitesi

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Nazif Shahrani, Indiana Üniversitesi
Prof. Dr. Tarık Oğuzlu, Antalya Bilim Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Esen, Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Henry E. Hale, George Washington Üniversitesi
Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Olaf Leiße, Friedrich Schiller Üniversitesi
Prof. Dr. Tomohiko Uyama, Hokkaido Üniversitesi
Prof. Dr. George Sanikidze, Ilia Eyalet Üniversitesi
Prof. Dr. Mujib Alam, Jamia Millia İslam Üniversitesi
Doç. Dr. Deniz Akagül, Lille Üniversitesi

İngilizce Editörü

Doç. Dr. Esra Pakin Albayrakoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi

Almanca Editörü

Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya Üniversitesi

Yayın Kordinatörleri

Öğr. Gör. Taner Karakuzu, Trakya Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. İlker Limon, Trakya Üniversitesi

Dergi Sahibi

Prof. Dr. Fahri Türk

İnternet Danışmanı

Netsasoft – Deniz Mertkan Gezgin

İletişim

www.esbadergisi.com
T: +90 284 235 71 51-13 05
fahriturk@esbadergisi.com
fahriturk@trakya.edu.tr

Ziyaretçi Sayacı

Bugün 48

Dün 134

Bu Hafta 286

Bu Ay 2184

Tümü 131378

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi CC BY 4.0 kapsamında lisanslanmıştır.