Editörden Mektup

Değerli Okuyucular,

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi’nin yirmi sekizinci sayısı (Ocak 2024) ile tekrar karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Fahri Türk ve Büşra Yengeç Ersin “Uluslararası İlişkilerde Yeni Bir Kavramsallaştırma Tefeci Devletler: Çin Halk Cumhuriyeti Örnek Olayı” başlıklı makalelerinde uluslararası ilişkiler disiplinine “tefeci devletler” adı verilen yeni bir kavram kazandırmışlardır. Selim Kanat ve Serkut Kılınç ise yazmış oldukları ortak makalelerinde Fergana Vadisi’ndeki sınır sorunlarını ve bu bölgede yer alan anklavlara çözüm arayışlarını aydınlatmaktadırlar. Taner Zorbay “Öteki”nden Korkmak: Avrupa Entegrasyonuna Bir Meydan Okuma Olarak Din” başlıklı makalesinde Avrupa toplumunda dinin oynadığı rol ve Avrupalı yabancı savaşçılar konusunu çözümlemektedir. İlkay Türkeş ve Güngör Şahin ise kaleme almış oldukları ortak makalelerinde bölgesel güvenlik kompleksi bağlamında Doğu Akdeniz ve Baltık coğrafyalarında tehdit analizi yapmaktadırlar. Son olarak Ahmet Özdemir “Enerji Bağlamında Türkiye’nin Türkmenistan Politikası (1991-2023)” başlıklı makalesinde Türkiye’nin Türkmenistan’a yönelik enerji politikasını güncel veriler ışığında ele almaktadır.

Bu açıklamalardan sonra sizi bu sayımızda yer alan makaleleri okumaya teşvik edebildiysek kendimizi mutlu sayacağız.

Editör

Prof. Dr. Fahri TÜRK


Editörden Mektup - Arşiv

Haziran 2023 Cilt:14 Sayı:2

Değerli Okuyucular,

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi’nin yirmi yedinci sayısı (Haziran 2023) ile tekrar karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Fahri Türk ve Büşra Yengeç Ersin “A New Conceptualization of Usurious States in International Relations: The Case of the People's Republic of China” başlıklı makalelerinde uluslararası ilişkiler disiplinine “tefeci devletler” adı verilen yeni bir kavram kazandırmışlardır. Burak Gümüş ise yazmış olduğu makalede Türkiye’nin Güney Sudan politikasını yumuşak güç bağlamında aydınlatmaktadır. Matti Izora Ibrahim ve Segâh Tekin “Western Hemispheric Security and the U.S.: Japanese Peruvian Wartime Incarceration During World War II” başlıklı makalelerinde ABD’nin İkinci Dünya Savaşı esnasında Batı Yarımkürenin güvenliğini sağlamak maksadıyla Japon kökenli Peruluları hapsetmesi konusunu çözümlemektedirler. Oral Karakaya ise kaleme almış olduğu makalede metropollerin yönetimine ilişkin kuramsal yaklaşımları mercek altına almaktadır. Son olarak Doğacan Başaran ve Emrah Kaya “İran’ın Orta Asya Politikası: Siyasi, Askerî, İktisadi ve Kültürel İlişkiler Üzerinden Bir Değerlendirme” başlıklı makalelerinde İran’ın Orta Asya politikasını güncel veriler ışığında bütüncül bir noktainazardan ele almaktadırlar.

Bu açıklamalardan sonra sizi bu sayımızda yer alan makaleleri okumaya teşvik edebildiysek kendimizi mutlu sayacağız.

Editör

Prof. Dr. Fahri TÜRK

Ocak 2023 Cilt:14 Sayı:1

Değerli Okuyucular,

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi’nin yirmi altıncı sayısı (Ocak 2023) ile tekrar karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Fahri Türk, Taner Karakuzu, Ahmet Özdemir ve İlker Limon “Yumuşak Güç Bağlamında Orta Asya’da Türk Dizileri ve TRT Kurumunun Rolü” başlıklı makalelerinde Türk dizilerinin Orta Asya ülkelerindeki etkilerini popüler kültür bağlamında çözümlemektedirler. Murat Bayar ve Ertan Efegil ise yazmış oldukları makalede Avrupa Birliği’nin Orta Asya stratejilerine odaklanmaktadırlar. Mehmet Bardakçı “ Donald Trump Döneminde Avrupa Birliği-ABD İlişkileri: Transatlantik İlişkilerde Kırılma” konusuna eğildiği makalesinde söz konusu liderin AB’ye yönelik politikasını masaya yatırmaktadır. Güngör Şahin ve Betül Öztürk ise kaleme almış oldukları makalede Self determinasyon ilkesini neorealist bakış açısından Güney Sudan ve Filistin örnekleri üzerinden mercek altına almaktadırlar. Son olarak Selcen Altınbaş Umut “Türkiye Büyük Millet Meclisi 27’nci Yasama Döneminde Milletvekillerinin Parti Değiştirmeleri” başlıklı makalesinde milletvekillerinin parti değiştirmelerini 27’ncı Yasama Dönemi noktainazardan ele almaktadır.

Bu açıklamalardan sonra sizi bu sayımızda yer alan makaleleri okumaya teşvik edebildiysek kendimizi mutlu sayacağız.

Editör

Prof. Dr. Fahri TÜRK

Haziran 2022 Cilt:13 Sayı:2

Değerli Okuyucular,

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi’nin yirmi beşinci sayısı (Haziran 2022) ile tekrar karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burak Gümüş “İkinci Karabağ Savaşı’nın FAZ.NET Gazetesine Yansımaları” başlıklı makalesinde söz konusu gazetede İkinci Karabağ Savaşı hakkında çıkan haberleri ve söyleşileri “gündem oluşturma” ve “güdüleme” kavramları temelinde çözümlemektedir. Özgür Körpe ise yazmış olduğu makalede Japonya ve Almanya’nın savunma sanayilerinin yeniden yapılandırılmasından çıkarılması gereken derslere odaklanmaktadır. Mustafa Yıldız “ Necmettin Erbakan’ın Orta Asya Politikası” konusuna eğildiği makalesinde söz konusu liderin bölgeye yönelik politikasını söylem analizi temelinde masaya yatırmaktadır. Erdem Eren ise kaleme almış olduğu makalede Turgut Özal’ın Türkistan politikasını bütün yönleriyle mercek altına almaktadırlar. Son olarak Esra Sezer “Orta Asya’da Güvenlik Sorunlarına Genel Bakış” başlıklı makalesinde söz konusu sorunları; sınır, su, etnik yapı, enerji, çevre, radikal dini akımlar ve uyuşturucu kaçakçılığı noktainazardan ele almaktadır.

Her yılın ilk sayısında yayımladığımız söyleşi kategorisinde ise Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Strateji ve Güvenlik Araştırmaları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Güngör Şahin ile Afrika’nın küresel sistemdeki yeri ve Türkiye-Somali ilişkileri üzerine söyleşi yer almaktadır.

Bu açıklamalardan sonra sizi bu sayımızda yer alan makaleleri okumaya teşvik edebildiysek kendimizi mutlu sayacağız.

Editör

Prof. Dr. Fahri TÜRK

Ocak 2022 Cilt:13 Sayı:1

Değerli Okuyucular,

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi’nin yirmi dördüncü sayısı (Ocak 2022) ile tekrar karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Fahri Türk ve Taner Karakuzu “Türkiye Cumhuriyeti ve Afganistan Türklüğü (1970-2000)” başlıklı ortak makalelerinde Türkiye ve Afganistan ilişkilerinin pek araştırılmamış bir dönemine Süleyman Demirel Belge ve Bilgi Merkezi’nden elde ettikleri birincil kaynaklar temelinde ışık tutmaktadırlar. Kaan Gaytancıoğlu ve İpek Elif Atayman ise yazmış oldukları ortak makalelerinde 28 Eylül 1986 milletvekilliği ara seçimleri sürecinde Büyük Anadolu Partisi’nin bir siyasal propaganda projesi olarak nasıl etkili bir şekilde kullanıldığını gazete arşivlerinden topladıkları veriler temelinde ele almaktadırlar. Bu makale Türk siyasal hayatında hiç araştırılmamış bir konuyu çözümlemesi açısından alan yazına özgün bir katkı yapmaktadır. Ömer Faruk Demirel ise “Ünlü Atatürk Biyografı Herbert Melzig Kimdir?” konusuna eğildiği makalesinde Türkiye’de yanlış tanınan söz konusu şahsı tüm yönleriyle çözümlemeye tabi tutmaktadır. Yazarın bu bağlamda Alman ve Türk arşivlerini kullanmış olması araştırmanın özgünlüğünü ortaya koymaktadır. Erkan Dağlı yazmış olduğu makalesinde 1930’lu yıllarda Türkiye’ye yönelik beyin göçü kapsamında Dr. Ernst Cohn Wiener’in Atatürk’e yazmış olduğu mektuptan hareketle söz konusu bilim adamının Türkiye’ye gelme çabalarını mercek altına almaktadır. Doğacan Başaran ise “Rekabetten İşbirliğine Türkiye-İran İlişkileri: Tarih, Kimlik ve Jeopolitik Üzerinden Bir Okuma” başlıklı makalesinde iki ülke ilişkilerini masaya yatırmaktadır.

Her yılın ilk sayısında yayımladığımız söyleşi kategorisinde ise Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Strateji ve Güvenlik Araştırmaları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Güngör Şahin ile Afrika’nın küresel sistemdeki yeri ve Türkiye-Somali ilişkileri üzerine söyleşi yer almaktadır.

Bu açıklamalardan sonra sizi bu sayımızda yer alan makaleleri okumaya teşvik edebildiysek kendimizi mutlu sayacağız.

Editör

Prof. Dr. Fahri TÜRK

Haziran 2021 Cilt:12 Sayı:2

Değerli Okuyucular,

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi’nin yirmi üçüncü sayısı (Haziran 2021) ile tekrar karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Güngör Şahin ve Mercan Küçük “Nijer’de Uranyum Çıkmazı: Yeni Sömürgecilik ve Çatışma” başlıklı ortak makalelerinde doğal kaynaklar, sömürgecilik ve çatışma ilişkisi üzerinden Nijer’deki Fransa ve Tuaregler sorununu açıklamaktadırlar. Yeliz Yazan Koç ise yazmış olduğu makalede Kore Savaşı’nın ve uluslararası gelişmelerin Japonya’yı ABD’nin gözünde nasıl mücadele edilmesi gereken bir düşmandan iş birliği için arzulanan bir dosta dönüştürdüğünü tarihsel bir bakış açısıyla ele almaktadır. Kenan Şahin “Küresel Deniz Güvenliğine Yönelik Hukuki Tedbirler: Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşme, Karar, Protokol, Kod ve Uygulamaları” konusuna eğildiği makalesinde söz konusu kavramları uluslararası deniz hukuku açısından çözümlemeye tabi tutmaktadır. Ekber Kandemir ve Can Ozan Tuncer ise ortaklaşa yazmış oldukları makalede Türkiye’nin izlediği insani diplomasi bağlamında Kızılay, AFAD, İHH, Deniz Feneri ve Beşir Derneği gibi sivil toplum örgütlerinin Afrika ve Asya’daki faaliyetlerini mercek altına almaktadırlar. Büşra Yengeç Ersin ve Betül Tansel Akpınar ise “Hindistan ve Pakistan’ın Orta Asya Ülkeleriyle İktisadi İlişkiler Bağlamında Enerji Politikaları” başlıklı makalelerinde söz konusu düşman kardeşlerin Orta Asya ülkeleriyle iktisat ve enerji alanındaki ilişkilerini karmaşık karşılıklı bağımlılık kuramı marifetiyle çözümlemektedirler.

Bu açıklamalardan sonra sizi bu sayımızda yer alan makaleleri okumaya teşvik edebildiysek kendimizi mutlu sayacağız.

Editör

Prof. Dr. Fahri TÜRK

Ocak 2021 Cilt:12 Sayı:1

Değerli Okuyucular,

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisinin yirmi ikinci sayısı (Ocak 2021) ile tekrar karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emirhan Kaya “The Syrian Crisis: A Protracted Social Conflict” başlıklı makalesinde Suriye iç savaşını Edward Azar’ın çok boyutlu bir çözümleme sunan müzminleşmiş toplumsal çatışma kuramı yardımıyla açıklamaktadır. Muhammet Hakan Özaydın ve Esra Pakin Albayrakoğlu ise ortaklaşa yazmış oldukları makalede Türkiye’de değişen güvenlik algılarının savunma sanayisinin dönüşümüne olan etkilerini tarihsel bir bakış açısıyla ele almaktadırlar. Segâh Tekin ve Merve Kanmaz “İspanyol-Amerikan Savaşı (1898) ve Karayipler” konusuna eğildikleri makalelerinde söz konusu savaşın muharip devletler açısından yansımalarını çözümlemeye tabi tutmaktadırlar.

Çağla Gül Yesevi “Uluslararası İlişkiler Bilim Dalında Sosyal İnşacılık Yaklaşımının İncelenmesi” başlıklı makalesinde sosyal inşacılığı ve bu yaklaşımın Türkiye’deki uluslararası ilişkiler yazınına yansımalarını ortaya koyarken, Buket Ökten Sipahioğlu ise Avrupa Birliği’nde demokrasi açığı olup olmadığı sorunsalını incelemektedir. Bu açıklamalardan sonra sizi bu sayımızda yer alan makaleleri okumaya teşvik edebildiysek kendimiz mutlu sayacağız.

Editör

Fahri TÜRK

Haziran 2020 Cilt:11 Sayı:2

Değerli Okuyucular,

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi’nin yirmi birinci sayısı (Haziran 2020) ile tekrar karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayımızda Serap Yolcu Yavuz “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde Etnik Azınlık Olarak Romanlar” başlıklı makalesinde ülkenin anayasal çerçevesinde Romanların siyasal, iktisadi ve eğitim alanlarında 1991’den bu yana kaydetmiş oldukları gelişmeleri çözümlemeye tabi tutmaktadır. Gülnaz Gezer ise “Türkiye’de 1945-1950 Döneminde İç Politikanın Ekonomi Politikasına Etkisi” başlıklı makalesinde İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Türkiye’nin ekonomi politikasının nasıl zamanın ruhuna uydurularak liberalleştiğini ve dışa bağımlı bir yapıya dönüştüğünü incelemektedir. Yasemin Konukcu ise “Amerikan “Yeni Muhafazakârlarının” Kültürel İdeolojisi ve Dış Politikası” konusuna eğildiği makalesinde yeni muhafazakârların kültürel ideolojisinin ABD dış politikasını geçmişten günümüze nasıl etkilediğini irdelemektedir. İlker Limon Süleyman Demirel’in 1967 SSCB ziyaretinin Türk basınına yansımalarını değerlendirirken, Nikolina Kunic ise Rusya’nın Orta Asya politikasını Kazakistan örneği üzerinden çözümlemektedirler.

Bu açıklamalardan sonra sizi bu sayımızda yer alan makaleleri okumaya teşvik edebildiysek kendimizi mutlu sayacağız.

Editör

Fahri TÜRK

Ocak 2020 Cilt:11 Sayı:1

Değerli Okuyucular,

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi’nin yirminci sayısı (Ocak 2020) ile tekrar karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayımızla birlikte akademik dergicilikte önemli bir merhale olan 10. yılımızı doldurmuş bulunuyoruz. Erol Esen ve Fahriye Didem Acar “ Popülizm ve Kimlik İlişkisinde Ulus-Kimlikten Sağ Popülist Avrupa Kimliğine” başlıklı ortak makalelerinde popülizm ve kimlik ilişkisinden hareketle Avrupa kimliği konusuna eğilmektedirler. Kaan Gaytancıoğlu ise “Bülent Ecevit’in Orta Asya ve Azerbaycan Politikası: “Ne Turancılık Ne Şovenlik Tek Hedef İşbirliği” başlıklı çalışmasında Ecevit’in Orta Asya politikasını birincil kaynaklar temelinde çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Fahri Türk ve Emirhan Kaya’nın ortaklaşa kaleme aldıkları makalede Türk Alman ilişkileri bağlamında 19. yüzyılda Anadolu’da yaşayan Alman göçmenler Amasya Almanları örneği üzerinden birincil kaynaklara dayanarak çözümlenmektedir. Taner Karakuzu Türkiye-Kırgızistan ilişkilerinde yumuşak güç unsurunu Türk dili perspektiften çözümlemeye tabi tutarken, Fatih Özgüven ise İran’ın Orta Asya politikasında yumuşak gücü Tacikistan örnek olayı üzerinden değerlendirmektedir. Bu sayımızda ayrıca Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim S. Canbolat ile Türk-Alman ilişkileri üzerine yaptığımız söyleşiyi okuyabilirsiniz.

Bu açıklamalardan sonra sizi bu sayımızda yer alan makaleleri okumaya teşvik edebildiysek kendimizi mutlu sayacağız.

Editör

Fahri TÜRK

Haziran 2019 Cilt:10 Sayı:2

Değerli Okuyucular,

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi’nin on dokuzuncu sayısı (Haziran 2019) ile tekrar karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cüneyd Yıldırım “Die spätosmanische Melâmiyye als Förderin einer westlich-liberalen Gesinnung: Untersuchung eines Narrativs” başlıklı makalesinde Melamilerin İttihat ve Terakki Cemiyetine ve liberal dünya görüşüne vermiş oldukları desteği ve bu dini topluluğun düşüncelerinin ne dereceye kadar nonkorformizim düşüncesiyle bağdaşabildiğini mevcut yazını dikkate alarak çözümlemeye tabi tutmaktadır. Fahri Türk ise “Makedonya’da Türk Sivil Toplum Örgütleri: Türkçe Öğretimi ve Temel Sorunlar Bağlamında Bir İrdeleme” başlıklı alan çalışmasına dayanan makalesinde Makedonya’daki Türk STÖ’lerin Türkçe öğretime vermiş oldukları katkıları masaya yatırarak söz konusu örgütlerin sorunlarına çözüm önerileri sunmaktadır. Tülay Yıldırım Mat ve Mehmet Bardakçı “Avrupa Birliği Sığınma Hukukunda Çocukların Eğitim Hakkı ve İşlevselliği” konusuna eğildikleri makalelerinde AB ülkelerinin çocuk sığınmacıların eğitimi hususunda izlemiş oldukları uygulamaları irdelemektedirler. Güngör Şahin uluslararası ilişkiler kuramları bağlamında Amerika Birleşik Devletleri’nin dış politika ve güvenlik stratejisini tarihsel süreçte değerlendirirken, Taner Karakuzu ve İlker Limon ise Tunus’ta yaşanan politik istikrarsızlığı Arap Baharı çerçevesinde çözümlemektedirler.

Bu açıklamalardan sonra sizi bu sayımızda yer alan makaleleri okumaya teşvik edebildiysek kendimizi mutlu sayacağız.

Editör

Fahri TÜRK

Ocak 2019 Cilt:10 Sayı:1

Değerli Okuyucular,

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi’nin on sekizinci sayısı (Ocak 2019) ile tekrar karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burak Gümüş “Steinmeiers Symbolpolitik im Integrationsbereich” başlıklı makalesinde Federal Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’in bütünleşme alanında izlemiş olduğu sembolik siyaseti uygulamadan örnekler vererek çözümlemeye tabi tutmaktadır. Muhammet Musa Budak ise “Uluslararası Kuruluşlar Bağlamında Türkiye’nin Liderlik Tecrübesi: Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü” başlıklı çalışmasında günümüzde pek esamisi okunmayan KEİ’nin kurulduğu dönemde Türkiye’nin küresel siyasette ortaya çıkan meydan okumalarla başa çıkabilmek için geliştirdiği bir araç olduğunu ortaya koymaktadır. Özdemir Akbal, “ABD’nin Askeri Güç Uygulamasının Dönüşümü” konusuna eğildiği makalesinde Vietnam Savaşı sonrasında Washington’un geliştirmiş olduğu askeri güç kullanımının dönüşümünü irdelemektedir. Sinem Yüksel Çendek ve Armağan Örki Arap Baharı sürecinde Libya, Suriye ve Yemen'de yaşanan iç savaşları karşılaştırmalı bir perspektiften çözümlemeye tabi tutarken, Ahmet Bülbül ise tarihsel ahlâkî sorumluluk bağlamında Batı Almanya’nın İsrail politikasını Altı Gün Savaşı örneği üzerinden çözümlemektedir.

Bu açıklamalardan sonra sizi bu sayımızda yer alan makaleleri okumaya teşvik edebildiysek kendimizi mutlu sayacağız.

Editör

Fahri TÜRK

Haziran 2018 Cilt:9 Sayı:2

Değerli Okuyucular,

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi’nin on yedinci sayısı (Haziran 2018) ile tekrar karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Fahri Türk “Vergina Güneşi, Çiftbaşlı Kartal ve Türk Hilâli Arasında Bitmeyen Mücadele: Makedonya Torbeşleri” başlıklı alan çalışmasına dayanan makalesinde Makedonya Torbeşlerini çözümlemeye tabi tutmaktadır. Bu bağlamda özellikle Torbeşlerin siyasal hayata katılımları ve söz konusu etnik grubun Türkçe mücadelesi Kırçova örneği üzerinden ele alınmaktadır. Yasemin Konukcu ise “Jeopolitik Güç Mücadelesi ve Basra Körfezinin Önemi” başlıklı çalışmasında jeopolitika kavramı çerçevesinde, Basra Körfezi’nin, bölge ülkeleri açısından önemini analiz ederek güncel tartışmalara ışık tutmaktır. Selim Kanat, “Komünist İdeoloji, Devrim Anlayışı ve Terörizm” konusuna eğildiği makalesinde ideoloji, devrim ve terörizm kavramları arasındaki ilişkiyi netleştirerek bu kavramları komünizm ideolojisi ve 1917 Bolşevik Devrimi üzerinden ortaya koymaktadır. Haris Ubeyde Dündar yeni hegemonya anlayışı çerçevesinde Bush Doktrinini ayrıntılı ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirirken, Muhammed Hadin Öner ise İslam ekonomisinde sosyal güvenlik kavramını tekâfül sigorta sistemi üzerinden çözümlemektedir.

Bu açıklamalardan sonra sizi bu sayımızda yer alan makaleleri okumaya teşvik edebildiysek kendimizi mutlu sayacağız.

Editör

Fahri TÜRK

Ocak 2018 Cilt:9 Sayı:1

Değerli Okuyucular,

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi’nin on altıncı sayısı (Ocak 2018) ile tekrar karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Oğuzhan Ekinci “Erfolgsressourcen einer Volkspartei. Ein historischer Vergleich der deutschen CDU mit der türkischen AKP aus der Perspektive der Parteienforschung” başlıklı makalesinde Hristiyan Demokrat Birliği’ni (CDU) ve Adalet ve Kalkınma Partisi’ni (AKP) seçimlerde başarıya taşıyan dinamikleri karşılaştırmalı bir yöntemle çözümlemeye tabi tutmaktadır. Uğur Matiç ise “Türk Dış Politikasının Batı Yönelimi: NATO Üyeliği” başlıklı konuyu ele aldığı doktora tezinden türetilmiş olan kapsamlı çalışmasında Türkiye’nin NATO’ya üye olana kadar denge politikası izlediğini savunmakta fakat üyelik gerçekleştikten sonra denge anlayışının kaybolduğunu iddia etmektedir. Güngör Şahin ve Yücel Özel ise “Çatışmadan İşbirliğine: Türkiye, Rusya ve İran” konusuna eğildikleri ortak makalelerinde Avrasya bölgesinin üç önemli ülkesi Türkiye, Rusya ve İran arasındaki ilişkileri geçmişten günümüze şekillendiren faktörler ve yeni işbirliği seçenekleri konusunu tartışmaktadırlar. Füsun Özerdem dünyada yükseköğretim sisteminde ombudsmanlık kurumunun gelişimi ve ombudsmanların görevleri üzerinde durmak suretiyle Türk yükseköğretim sistemine ombudsmanlık getirilmesine dair öneriler getirirken, İsmail Ermağan ise Çin-Avrupa Birliği ilişkilerinde sorun alanları ve kriz yönetimi üzerinde durmaktadır.

Bu açıklamalardan sonra sizi bu sayımızda yer alan makaleleri okumaya teşvik edebildiysek kendimizi mutlu sayacağız.

Editör

Fahri TÜRK

Haziran 2017 Cilt:8 Sayı:2

Değerli Okuyucular,

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisinin on beşinci sayısı (Haziran 2017) ile tekrar karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Christoph Giesel “Aktuelle Verbreitung sowie rechtliche und politisch-soziale Situationen, Bedingungen und Probleme der Aleviten, Bektaschi und anderer heterodox beeinflusster Sufi-Orden in Südosteuropa” başlıklı makalesinde bir yandan Balkanlar’da yaşayan Alevilerin ve Bektaşilerin karşı karşıya oldukları hukuki, siyasal, toplumsal ve sosyal sorunları ayrıntılı bir şekilde gözler önüne sererken diğer yandan bu grupların 1990’lardan sonra asimilasyon tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını vurgulamaktadır. Burak Gümüş ise “Kurdisch-Islamische Synthese am Beispiel der Tageszeitung „Doğru Haber” konusunu ele aldığı makalesinde Türkiye’de son zamanlarda ustalıkla ve içten içe işlenen Kürt-İslâm sentezi meydana getirerek bölgede yaşayan Kürtleri kazanma çabalarına “Doğru Haber” çözümlemesi üzerinden ışık tutmaktadır. Fahri Türk “Tacikistan’da Dış Güçler: Rusya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, İran ve Türkiye” konusuna eğildiği makalesinde Tacikistan’da faaliyet gösteren bölgesel ve küresel büyük güçlerin siyasetlerini karşılaştırmalı yöntem aracılığıyla çözümlemektedir. Segâh Tekin “Yükselen Güç Brezilya ve Küresel Siyaset” başlıklı makalesinde Brezilya’nın yükselen bir güç olarak uluslararası politikada artan önemini çarpıcı bir şekilde ortaya koyarken, Emre Baysoy ise ekonomik gelişme kavramının 19. yüzyıldan günümüze kadar olan süreçte nasıl bir dönüşüm geçirdiğiniçözümlemektedir.

Bu açıklamalardan sonra sizi bu sayımızda yer alan makaleleri okumaya teşvik edebildiysek kendimizi mutlu sayacağız.

Editör

Fahri TÜRK

Ocak 2017 Cilt:8 Sayı:1

Değerli Okuyucular,

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisinin on dördüncü sayısı (Ocak 2017) ile tekrar karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Abdol Moghset Bani Kamal ve Bakhrullo Ashurov “10th Majlis Elections in Iran: Structural, Institutional, Legal, and Political Issues” başlıklı ortak makalelerinde İran’da 26 Şubat 2016 tarihinde yapılan onuncu meclis seçimlerini çözümlemeye tabi tutmaktadırlar. Fahri Türk, Taner Karakuzu ve İlker Limon ise “Geçmişten Günümüze Edirne Bahai Toplumu” konusunu ele aldıkları makalelerinde alan ve arşiv çalışmasına dayanan tarihsel bir perspektiften Edirne Bahai Toplumunun gelişimine ışık tutmaktadırlar. İsmail Köse “İngiltere’nin Arap İsyanı Tertibi (1914-1918): İsyanın Cumhuriyet Dönemi Hükümet Programlarındaki Dış Politika Yansımaları” konusuna eğildiği makalesinde Arap isyanlarının 1923’ten günümüze Türk dış politikasında oynadıkları rolü hükümet programlarından hareketle çözümlemektedir. Serdar Yılmaz “Asya’da Bir Ekonomik Gelişim Modeli: Avrasya Ekonomik Birliği” başlıklı makalesinde bu ekonomik bütünleşme hareketinin küreselleşen dünyada dördüncü ekonomik güç olmaya matuf olduğunu vurgularken, Hakan Yaş ve Sedef Zeyrekli Yaş ise ortak makalelerinde Edirne kent merkezi örnek olayı üzerinden yerel siyasete katılımı belirleyen faktörleri nicel veriler ve istatistiki yöntemler çerçevesinde çözümlemektedirler.

Bu sayımızda ayrıca Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlhan Uzgel ile “Türk Dış Politikası ve Güncel Sorunlar Üzerine” dergimiz yayın koordinatörleri tarafından yapılmış olan bir de söyleşi yer almaktadır.

Bu açıklamalardan sonra sizi bu sayımızda yer alan makaleleri okumaya teşvik edebildiysek kendimizi mutlu sayacağız.

Editör

Fahri TÜRK

Haziran 2016 Cilt:7 Sayı:2

Değerli Okuyucular,

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisinin on üçüncü sayısı (Haziran 2016) ile tekrar karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Christoph Giesel “Die Erosion des ethnopolitischen Homogenisierungsdogmas und offene Entfaltungsmöglichkeiten ethnischer Gruppen im Rahmen politisch-gesellschaftlicher Liberalisierungsansätze in der Türkei im 20. Jh. (Teil 2: 1980-1999)” başlıklı makalesinde 1980-1999 döneminde Türkiye’de etnik gruplara yönelik izlenen mütecanisleştirme politikalarının erozyona uğradığını bu ülkede yaşayan çeşitli etnik grupların dilsel ve kültürel faaliyetlerinden hareketle gözler önüne sermektedir. Mehmet Mükerrem Arı ve İmge İzler ise “The Reformulation of the Refugee Crisis: Syrian Children at Risk” konusunu ele aldıkları makalelerinde Suriyeli mülteci krizine çocuk mülteciler ve onların sorunları çerçevesinde ışık tutmaktadır. Hakan Şahin “Siyaset-dışılıktan Cuntacılığa: Türkiye’de Askerin Siyasetle İlişkisinde Farklı Düzeylere İlişkin Bazı Okumalar” konusuna eğildiği makalesinde geçmişten günümüze askerin sivil siyasete müdahalesini çeşitli subayların anılarından hareketle çözümlemektedir. Emre Baysoy doktora tezinden türetmiş olduğu “Jeopolitik Kayma: Denge Kuşaklarından Geçit Bölgelerine” başlıklı makalesinde jeopolitika kavramının küreselleşen dünyada daha farklı olarak tanımlanması gerektiğini çarpıcı bir şekilde ortaya koyarken, Erkan Dağlı ise Türk siyasal hayatında ortanın solu kavramının anlamı, nasıl ortaya çıktığı ve seçimlerde CHP’ye faydalı olup olmadığını çözümlemektedir.

Bu açıklamalardan sonra sizi bu sayımızda yer alan makaleleri okumaya teşvik edebildiysek kendimizi mutlu sayacağız.

Editör

Fahri TÜRK

Ocak 2016 Cilt:7 Sayı:1

Değerli Okuyucular,

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisinin on ikinci sayısı (Ocak 2016) ile tekrar karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İsmail Köse “Avrupa Birliği’nin Mülteci Açmazı ve Türkiye-Avrupa Birliği Geri Kabul Anlaşması” başlıklı makalesinde geri kabul anlaşmasının 2017 yılında yürürlüğe girmesinden sonra tıpkı Gümrük Birliği Anlaşması’nda olduğu gibi Türkiye’yi nasıl dezavantajlı duruma düşüreceğini gözler önüne sermektedir. Esra Pakin Albayrakoğlu ise “Understanding the Downfall of “Arabia Felix”: Tribes and Economic Turmoil in Yemen” konusunu ele aldığı makalesinde Yemen’deki sorun üzerinde durmakta ve yaşanan çatışmalarda birçok faktörün bileşkesinin önemli olduğunun altını çizmektedir. Özlem Becerikli Yoldaş ve Yunus Yoldaş ise “Entstehung der Zensur und ihre Praxis in der Türkei“ (Türkiye’de Sansürün Ortaya Çıkışı ve Uygulamaları) başlıklı ortak makalelerinde Türkiye’de sansür uygulamalarının gelişimini tarihsel bir perspektif içerisinde aydınlatmaktadırlar. Meral Avcı, “The Importance of Chrome in the Historical Context of the Turkish-German Relations between 1933 and 1945” başlıklı makalesinde Almanya’nın krom ithalini Türkiye ve Güney Afrika örneği üzerinden karşılaştırmalı olarak ele alırken, Buket Ökten ise Avrupa Birliği yurttaşlığının gelişimini masaya yatırmakta ve Avrupa Adalet Divanının kararlarının ortak yurttaşlığın gelişimine yaptığı katkıyı örnek olaylar üzerinden çözümlemektedir.

Bu açıklamalardan sonra sizi bu sayımızda yer alan makaleleri okumaya teşvik edebildiysek kendimizi mutlu sayacağız.

Editör

Fahri TÜRK

Haziran 2015 Cilt:6 Sayı:2

Değerli Okuyucular,

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisinin on birinci sayısı (Haziran 2015) ile tekrar karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Christoph Giesel„Politisch-gesellschaftliche Liberalisierungsansätze, die Erosion des ethnopolitischen Homogenisierungsdogmas und offene Entfaltungsmöglichkeiten ethnischer Gruppen in der kemalistisch geprägten Türkei im 20. Jahrhundert Teil I“ başlıklı makalesinde cumhuriyet döneminde Türkiye’de yaşayan etnik grupların geçirmiş olduğu evreleri alan çalışmasına dayalı titiz bir çözümleme ile ortaya koymaktadır. İki bölümden oluşan makalenin bu sayımızda yer alan kısmı 1980 yılına kadar olan gelişmeleri içermektedir. Bu araştırmanın ikinci bölümü bir yıl sonra dergimizin Haziran 2016 sayısında yayınlanacaktır.

Begüm Kurtuluş ise “Victims of theWar: Turkey’s Syrian “Guests” konusunu ele aldığı makalesinde Türkiye’deki Suriyeli mülteciler üzerinde durmakta ve Suriyelilerin Türkiye için belirsizlik taşıdıklarını ve birçok sosyal sorunun kaynağı olabileceklerinin altını çizmektedir. Szilágyi Szilard “Romanya Türkleri ve Türkçe” başlıklı makalesinde Romanya’da Türkçe eğitim ve Türkçenin kullanımını retrospektif bir perspektiften birincil kaynaklar ışığında çözümlerken, Ali Hüseyinoğlu ise Batı Trakya (Yunanistan) örneği üzerinden Türkçenin kamusal alanda kullanılmasını masaya yatırmakta ve Türkçe eğitimin önündeki engelleri gözler önüne sermektedir. Fahri Türk ise yazmış olduğu makalesinde Türk dünyasında turizmin gelişmesinde devlet dışı aktörlerin önemini turizm acenteleri örneği üzerinde ele alarak Türkiye ve Türk dünyası arasındaki turizm ilişkilerinin nasıl geliştirilmesi gerektiğine dair öneriler getirmektedir.

Bu açıklamalardan sonra sizi bu sayımızda yer alan makaleleri okumaya teşvik edebildiysek kendimizi mutlu sayacağız.

Editör

Fahri TÜRK

Ocak 2015 Cilt:6 Sayı:1

Değerli Okuyucular,

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisinin onuncu sayısı (Ocak 2015) ile tekrar karşınızdayız. Kurulduğu 2010 yılından bu yana birçok uluslararası indekse girerek bilimselliğini kanıtlayan dergimiz, bu sayımızın yayımlanmasıyla birlikte akademik dergilerde önemli bir eşik olan “beş yıldır yayımlanıyor olmak” koşulunu da yerine getirmek suretiyle uluslararası bilim camiasındaki yerini her geçen gün biraz daha sağlamlaştırmaktadır.

Patrycja LIPOLD, „Anthropologie der Revolution in der BRD undder Volksrepublik Polen 1970-1979 in vergleichenderundbeziehungsgeschichtlicherPerspektive“ başlığını taşıyan makalesinde karşılaştırmalı ve ilişkiler tarihi açısından Federal Almanya ve Polonya Halk Cumhuriyeti’nde 1970-1979 yılları arasında yaşanan devrimlerin antropolojisini Almanya’da Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF) Polonya’da ise İşçi Savunma Komitesi (KOR) örgütlenmeleri örneğinde çarpıcı bir şekilde çözümlemektedir. G. Pınar ERKEM “savaş” ve “savaşmak” kavramları bağlamında Batı’nın terörle mücadele uygulamalarını ele alırken,Nergiz ÖZKURAL KÖROĞLU ise Ukrayna’da yaşanan halk ayaklanmalarının iç ve dış nedenlerini Turuncu Devrim ve Meydan Devrimi örneklerinde karşılaştırmalı olarak incelemektedir. N. Aslı Şirin ÖNER ve Amra DEDEİC ise ortak makalelerinde Bosna-Hersek’te Türkçenin durumunu tarihsel perspektif içinde ortaya koyarak son yıllarda bu ülkede Türkçe’nin yaygınlaşmasını sağlayan faaliyetler üzerinde durmaktadırlar.Segâh TEKİN ise “Uluslararası İlişkilerde Din, Kültür ve Medeniyetin Rolü Üzerine” başlığını taşıyan ayrıntılı makalesinde, din, kültür ve medeniyet kavramlarının Uluslararası İlişkiler disiplininde çözümlemelere dahiledilmesinin gerekliliği üzerinde durmaktadır.

Bu açıklamalardan sonra sizi bu sayımızda yer alan makaleleri okumaya teşvik edebildiysek kendimizi mutlu sayacağız.

Editör

Fahri TÜRK

Haziran 2014 Cilt:5 Sayı:2

Değerli Okuyucular,

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi’nin dokuzuncu sayısı (Haziran 2014) ile tekrar karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurulduğu 2010 yılından bu yana birçok uluslararası indekse girerek bilimselliğini kanıtlayan dergimiz, yakın dönemde de “Central and Eastern European Online Library (CEEOL)” tarafından taranmaya başlamıştır.

Christopf GIESEL, “Status and Situation of the Jews in Turkey: Historical Lines of Development and contemporary Circumstances in the Context of socio-political Transformations” başlığını taşıyan ayrıntılı makalesinde, alan çalışmasına dayanarak Türkiye’de yaşayan Yahudi cemaatinin siyasal, ekonomik ve etnik değişimini incelemektedir. Christian Johannes HENRICH ve Alica HENRICH ise ortak makalelerinde Wolfgang Merkel’in „arızalı demokrasiler“ sınıflandırmasına dayanarak Türkiye’de AKP döneminde düşünce ve basın özgürlüğüne yönelik ihlalleri Gezi Parkı Olayları örneğinde çözümlemektedirler. Latif PINAR,“Gerçekçiliğin Çıkar ve Güvenlik Olgularına Yönelik Varsayımları Çerçevesinde 1 Mart Tezkeresi’ni ele alırken, Bilgen SANAYIR Çin’in Orta Asya politikasına ekonomik açıdan enerji ilişkileri odaklı olarak yaklaşmaktadır. Emirhan KAYA ise“Understanding the Political Economy of the Arab Spring” başlığını taşıyan makalesinde, Arap Baharı’nın ekonomik nedenleri üzerinde durmaktadır.

Bu açıklamalardan sonra sizi bu sayımızda yer alan makaleleri okumaya teşvik edebildiysek kendimizi mutlu sayacağız.

Editör

Fahri TÜRK

Ocak 2014 Cilt:5 Sayı:1

Değerli Okuyucular,

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi’nin sekizinci sayısı (Ocak 2014) ile tekrar karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurulduğu 2010 yılından bu yana birçok uluslararası indekse girerek bilimselliğini kanıtlayan dergimiz, yakın dönemde de “Online-Computer-Library-Center (OCLC) WorldCat” tarafından taranmaya başlamıştır.

Burcu SUNAR, “Britanya İmparatorluğu’nun Büyük Stratejisinde Telgraf Ağlarının Önemi 1837-1914“ başlığını taşıyan makalesinde, İngiltere’nin telgraf ağlarını stratejik olarak ne kadar etkili kullandığını akıcı üslubuyla incelemektedir. Tural BAHADIR, Amerika Birleşik Devletleri’nin Orta Asya politikasını “Yeni Büyük Oyun” bağlamında ele alırken, Oğuzhan EKİNCİ “Staat und Staatlichkeit- Historische Semantiken einer universalen Kategorie im systemtheoretischen Ansatz Niklas Luhmanns- Zum 15.Todestag des großen Systemtheoretikers- Im Gedenken” adlı makalesinde devlet kavramını Niklas Luhmann‘ın sistem-teorisi yaklaşımı bağlamında incelemektedir. Lejla Mušiċ, Alma Jeftiċ, Selvira Draganoviċ ise “Psycho-social Aspects of Trauma and its Transmission in Post-war Bosnia-Herzegovina” adlı makalelerinde seçilmiş acıların psikolojik ve sosyal yansımalarını Jenny Edkins’in yaklaşımı çerçevesinde savaş sonrası Bosna-Hersek örneğinde incelemektedirler. Marilda JANCE ise “Social and environmental policy: Theoretical perspective” başlığını taşıyan makalesinde, çevre politikalarının sosyal alana önem vermesi gerektiği üzerinde durmaktadır.

Bu açıklamalardan sonra sizi bu sayımızda yer alan makaleleri okumaya teşvik edebildiysek kendimizi mutlu sayacağız.

Editör

Fahri TÜRK

Haziran 2013 Cilt:4 Sayı:2

Değerli Okuyucular,

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi’nin yedinci sayısı (Haziran 2013) ile tekrar karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurulduğu 2010 yılından bu yana birçok uluslararası indekse girerek bilimselliğini kanıtlayan dergimiz Türkiye’de Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler alanına katkı yapmaya devam etmektedir. Dergimizin bu sayısına katkı yapan tüm bilim insanlarına teşekkür ediyoruz.

Sedef ZEYREKLİ YAŞ bu sayımız için yazmış olduğu “Türkiye’nin Orta Asya Politikasında Süleyman Demirel’in Rolü“ başlığını taşıyan ayrıntılı makalesinde Demirel’in Türkiye’nin Orta Asya politikasında oynadığı rolü söylem analizi yöntemiyle masaya yatırmaktadır. Kader ÖZLEM ise, İslam Kerimov yönetiminde Özbekistan’ın iç ve dış politikasını 1991-2012 analiz ederek rejimin otoriter karakterde olduğunu ve Kerimov’un kendi çıkarları doğrultusunda ülkenin iç ve dış politikasında tek güç konumuna geldiğini ortaya koymaktadır. Necati İYİKAN “Aral Gölü Sorunu ve Bölgedeki Siyasi Gelişmelere Etkisi” adlı makalesinde Aral Gölü’nün kurumasına neden olan faktörleri Seyhun ve Ceyhun üzerinde kurulan hidroelektrik santrallerine bağlamakta ve soruna nasıl çözüm bulunacağına dair öneriler getirmektedir. Makalesinde “Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Ortadoğu Siyaseti“ni hegemonik istikrar teorisi temelinde ortaya koyan Burak GÜMÜŞ, AKP’nin Ortadoğu’da izlemiş olduğu dış politika amaçlarının Amerika Birleşik Devletleri’nin çıkarlarıyla örtüştüğünü net bir şekilde ortaya koymaktadır. Erol ESEN ve Ali ERDEM yazmış oldukları ortak makalelerinde Türkiye örneğinde kamu-özel ortaklığını ele almakta ve bu ortaklıkların projelerle sınırlı kalmaması gerektiğine vurgu yapmaktadırlar.

Bu açıklamalardan sonra sizi bu sayımızda yer alan makaleleri okumaya teşvik edebildiysek kendimizi mutlu sayacağız.

Editör

Fahri TÜRK

Ocak 2013 Cilt:4 Sayı:1

Değerli Okuyucular,

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi’nin altıncı sayısı (Ocak 2013) ile karşınızdayız. Dergimizin bu sayısına katkı yapan tüm bilim insanlarına teşekkür ediyoruz. Güngör ŞAHİN bu sayımız için yazmış olduğu „Kurbanguli Berdimuhammedov Döneminde Türkmenistan: İç ve Dış Politika Bağlamında Bir Analiz“ başlıklı makalesinde Türkmenbaşı sonrası dönemde Türkmenistan’ın iç ve dış politika önceliklerinin değişimini vurgulayarak esasında Berdimuhammedov’un da kendi kişisel kültünü yaratmaya çalıştığının altını çizmektedir. Fahri TÜRK ise “Güneydoğu Anadolu Projesi bölgesinde faaliyet gösteren Türk ve yabancı firmaları” ele aldığı makalesinde özellikle İsrail firmalarının bölgedeki faaliyetlerine ışık tutmaktadır. Türk bu makalesinde ayrıca GAP’ın uluslararası politikada oynadığı stratejik önem üzerinde durmaktadır. İsmail ERMAĞAN “Almanya’da Üçüncü Türk Kuşağının Kimlik Problemleri” adlı makalesinde Almanya’da yaşayan genç kuşağın karşılaştığı kimlik problemlerinin kaynağına inmekte ve mevcut sorunlara çözüm önerileri getirmektedir. Makalesinde Türk siyasal yaşamında “Dördüncü Koalisyon Hükümeti (20 Şubat 1965-20 Kasım 1965) dönemini” teorik bir temelde çarpıcı bir şekilde ortaya koyan Kaan GAYTANCIOĞLU alana özgün bir katkı yapmaktadır. Güler YARCI ise yazmış olduğu makalesinde Osmanlı döneminde yaşanan Makedonya Meselesini (1876-1913) diplomatik bir bakış açısından Osmanlı arşiv belgeleri ışığında analiz etmektedir.

Bu sayımızda editörümüz Fahri TÜRK’ün Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim S. Canbolat ile “Türk Alman Üniversiteleri” üzerine yaptığı enteresan söyleşiye yer veriyoruz.

Bu açıklamalardan sonra sizi bu sayımızda yer alan makaleleri okumaya teşvik edebildiysek kendimizi mutlu sayacağız.

Editör

Fahri TÜRK

Haziran 2012 Cilt:3 Sayı:2

Değerli Okuyucular,

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisinin beşinci sayısı (Haziran 2012) ile karşınızdayız. Martin Malek bu sayımız için yazmış olduğu „ Challenges of European Union’s Energy Policy in the Central Asia and Caspian Region“ başlıklı makalesinde AB’nin Hazar ve Orta Asya bölgesinin enerji kaynaklarına bağımlılığını vurgulayarak bugüne kadar alternatif boru hattı güzergahlarının yapılamadığının dolayısıyla Rusya’ya bağımlılığın devam ettiğinin altını çizmektedir. İsmail Ermağan ise “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde ABD Dış Politikasını (Obama dönemi) ve AK Partiyi” ele aldığı makalesinde özellikle Obama döneminde Amerika ile AK Parti’nin Büyük Ortadoğu Projesi’nin uygulanması hususunda hemfikir olduklarını ve bu projeyi kullanarak Çin-Rusya Hindistan blokunun hegemonya elde etme isteğine karşı İslam ülkelerini bir araya getirerek karşı bir hat oluşturmak istedikleri üzerinde durmaktadır. Caner Tekin ise “The Temporal Nature of National Thinking- The Turkish Cypriot Case” adlı makalesinde ulusal düşüncede “kendi” ve “öteki” kavramlarının zamansallığını vurgulayarak milli düşüncenin zamansallık özelliğini teorik temelde Kuzey Kıbrıs Türk toplumuna uyarlamaktadır. Makalesinde Kongo bunalımında Uluslararası Adalet Divanı tarafından alınan finansman kararının etkisini çarpıcı bir şekilde ortaya koyan Ahmet Emre Ateş Soğuk Savaş sonrası Afrika ülkelerinin görece istikrarsızlarının temelinde uluslararası kurumların kararların yattığını savunmaktadır. Murat Yorulmaz ise yazmış olduğu makalesinde öncelikle kimlik kavramının değişkenliği üzerinde durarak Türkiye’de kimlik arayışlarında dinin (İslam’ın) belirleyi bir rol oynadığı üzerinde durmaktadır.

Bu sayımıza daha da güçlenmiş olarak girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dergimizin dördüncü sayısından sonra sırasıyla “Index Copernicus International” ve “ASOS Index” gibi uluslararası saygınlığı olan indekslere girerek bilimsel çıtamızı daha da yükseltmiş bulunuyoruz. Ayrıca bu sayımızda uluslararası hakem kurulumuzu Türkiye’nin birçok üniversitesinden değerli hocalarımızla (Prof. Dr. Zehra Önder, Prof. Dr. Erol Kurubaş, Prof. Dr. Gencer Özcan, Prof. Dr. Nasuh Uslu, Prof. Dr. Nurdan Aslan, Doç. Dr. Ahmet Karadağ, Doç. Dr. Elif Hatun Kılıçbeyli, Doç. Dr. Savaş Genç, Doç. Dr. Gülden Ayman, Doç. Dr. Şule Toktaş, Yrd. Doç. Dr. Gülşen Aydın ve Yrd. Doç. Dr. Esra Pakin Albayrakoğlu) zenginleştirmiş bulunuyoruz. Bu hocalarımıza bizi kırmayarak uluslararası hakem kurulunda yer almayı kabul ettikleri için en derin saygılarımızı sunuyoruz.

Bu açıklamalardan sonra sizi bu sayımızda yer alan makaleleri okumaya teşvik edebildiysek kendimizi mutlu sayacağız.

Editör

Fahri TÜRK

Ocak 2012 Cilt:3 Sayı:1

Değerli Okuyucular,

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisinin dördüncü sayısı (Ocak 2012) ile karşınızdayız. Dergimizin bu sayısına katkı yapan tüm bilim insanlarına teşekkür ediyoruz. László Marácz bu sayımız için yazmış olduğu „Euro-Atlasian Security: Globalization, Networking and Hybrid Geopolitics“ başlıklı makalesinde artık klasik jeopolitik teorilerin uluslararası ilişkileri açıklayıcı gücünü kaybettiğini vurgulayarak küreselleşme çağında ağ teorilerinin devletlerarası ilişkileri açıklamada önemli bir güce sahip olduğunun altını çizmektedir. Bu bağlamda Marácz Barabási’nin ortaya attığı “hiyerarşik ve dayanıklı ağ teorisinin” (scale-free network) devletlerarası ilişkilerin anlaşılmasına yaptığı katkıyı Kazakistan örneğinde ortaya koymaktadır. Füsun Özerdem ise Avrupa Birliği Doğu Ortaklığı Programını ele aldığı makalesinde özellikle program ülkelerinin AB algısı üzerinde durmaktadır. Özerdem bu makalesinde “Doğu Ortaklığının amaçları, sınırları ile bu programının Doğu Avrupa ülkelerindeki değişim açısından oynadığı önem nedir?” gibi sorulara açıklık getirmektedir. Hakan Evin ise “Yeni denen eski bir oyun: Küreselleşme” adlı makalesinde küreselleşme olgusunun felsefi arka planını net bir şekilde ortaya koyduktan sonra küreselleşme olgusunu açıklayan radikal, kuşkucu ve dönüşümcü yaklaşımları analiz etmektedir. Makalesinde Afganistan seçim sisteminin siyasal sonuçlarını çarpıcı bir şekilde ortaya koyan Parwana Paikan tek adaylı tercihli oy sisteminin bir bölgede çoğunlukta olan etnik grubu avantajlı duruma getirdiğini, milletvekilleri ve siyaset bilimcilerle Kabil’de yapmış olduğu görüşmeler yardımıyla ampirik-analitik bir yaklaşımla ortaya koymaktadır. Taner Karakuzu ve İlker Limon ise ortaklaşa yazmış oldukları makalede ortaöğretim tarih ders kitaplarında Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin yerini analiz etmektedirler.

Bu sayımızda dergimize bir de söyleşi bölümü eklemiş bulunuyoruz. Bu sayıdan itibaren her yılın Ocak sayısında yer almak üzere Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında önde gelen bilim insanlarıyla dünya siyasetinde meydana gelen önemli olaylar üzerine bir söyleşi yayınlamayı düşünüyoruz. Bu sayımızda editör kurulunda yer alan arkadaşımız Aslıhan Güngörmez’in Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tayyar Arı ile Ortadoğu’daki gelişmeler üzerine yaptığı enteresan söyleşiye yer veriyoruz.

Bu açıklamalardan sonra sizi bu sayımızda yer alan makaleleri okumaya teşvik edebildiysek kendimizi mutlu sayacağız.

Editör

Fahri TÜRK

Haziran 2011 Cilt:2 Sayı:2

Değerli Okuyucular,

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi’nin Haziran 2011 üçüncü sayısı ile karşınızdayız. Dergimizin bu sayısına katkı yapan tüm bilim insanlarına teşekkür ediyoruz. Werner Gumpel bu sayımız için yazmış olduğu “Türkei und Europäische Union – erneut betrachtet“ başlıklı makalesinde Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olmasının önündeki engelleri gözler önüne sermektedir. Özellikle AB ve Türkiye kamuoylarında Türkiye’nin üyeliğine karşı olan grupların temel gerekçelerini büyük bir titizlikle ortaya koyan Gumpel Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa başkentlerinde yaptığı çıkışlarının Türkiye’nin AB üyelik sürecini kesinlikle olumsuz yönde etkilediğinin de altını çizmektedir. Makalelerine “BRIC devletleri” kavramının açıklaması ile başlayan Petar Kurečić ve Goran Bandov yapmış oldukları analizlerinde BRIC devletlerinin (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) SWOT analizlerini yaparak bu devletlerin dünya siyasetinde önümüzdeki on yıllarda önemli rol oynayacakları ön görüsünde bulunmaktadırlar.

Tarık Oğuzlu ise “Turning ‘Risk’ into ‘Opportunity’: Turkey’s approach towards Syria, A Western/European actor in the Middle East” adlı makalesinde günümüzde yaşanan gelişmeler ışığında Türkiye’nin Suriye politikasının Avrupa Birliği ile uyum içinde olduğunu vurgulamaktadır. Makalesinde Osmanlı döneminde panayırların önemine değinen Beytullah Demirtaş 18.-20. yüzyıllar arasındaki dönemde Saray Nahiyesinde düzenlenen Balçık Panayırının önemi ve gelişimini Osmanlı arşiv belgeleri ışığında çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Fahri Türk ise yazmış olduğu makalesinde Osmanlı İmparatorluğu’nda rüşvetin ve yolsuzluğun mansıp (memuriyet) satışı gibi uygulamalarla nasıl sisteme içkin bir hale geldiğini Alman arşiv belgelerine dayanarak gözler önüne sermektedir.

Bu açıklamalardan sonra sizi bu sayımızda yer alan makaleleri okumaya teşvik edebildiysek kendimizi mutlu sayacağız.

Editör

Fahri TÜRK

Ocak 2011 Cilt:2 Sayı:1

Değerli Okuyucular,

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi’nin Ocak 2011 sayısı ile karşınızdayız. Bu sayımıza yapmış oldukları değerli katkılarla dergimizin çıkmasını sağlayan değerli bilim insanlarına teşekkür ediyoruz. Cemile Arıkoğlu Ündücü “Uluslararası Sistem ve Terörizm Arasındaki İlişki” başlıklı makalesinde uluslararası sistemde yaşanan hızlı değişim ve dönüşümlerin, terörizm ve terör kavramlarının anlamlarını derinden etkilediğini inceleyerek bu kavramı uluslararası sistemdeki gelişmeler ışığında ele alarak tanımlamakta ve bu iki olgunun karşılıklı etkileşimlerini ortaya koymaktır. Ağırlıklı olarak Başbakanlık Osmanlı Arşiv belgelerinden yararlanmak suretiyle yaptığı vukuflu araştırmasında Güler Yarcı ise, Saray’ın demografik yapısına ve Türkiye’nin mülkî idare tarihindeki yerine ışık tutmaktadır.

Taner Karakuzu “Türkiye’nin Enerji Siyaseti: Nükleer Enerji Dışa Bağımlılığı Yenmede Bir Kilometre Taşı mı?” başlıklı makalesinde Türkiye’nin 1960’lardan günümüze nükleer enerji santralleri kurma çabalarını ele almaktadır. Bu bağlamda özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarında nükleer enerji santralleri kurma faaliyetleri ve şimdiye kadar kurulması planlanan santraller üzerinde durmaktadır. George Sanikidze ise dergimize yapmış olduğu katkısında, Türkiye ve İran’ın Güney Kafkasya algısı ve tarihsel hafızası; Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Türkiye ve İran’ın bölgedeki faaliyetleri; Türkiye ve İran’ın Güney Kafkasya ülkeleriyle karşılıklı etkileşimleri ve Ağustos 2008’de Gürcistan’da meydana gelen savaştan sonra Rusya-Türkiye, Türkiye-İran ve İranRusya ilişkilerinde konjonktürel değişikliklerden kaynaklanan gelişmeler üzerinde durmaktadır. Burak Gümüş, “Über das DITIB-Bild in den deutschen Medien” adlı ilginç makalesinde Türk-Alman ilişkilerinde önemli bir rol oynayan DİTİB’in Almanya’da yaşayan Türkler arasındaki olumlu imajı üzerinde durarak Berlin’in DİTİB’e karşı bazen olumlu bazen de olumsuz olan tavrının "Alman İslamı" oluşturma çabasından kaynaklandığını ortaya koymaktadır.

Bu açıklamalardan sonra sizi bu sayımızda yer alan makaleleri okumaya teşvik edebildiysek kendimizi mutlu sayacağız.

Editör

Fahri TÜRK

Haziran 2010 Cilt:1 Sayı:1

Değerli Okuyucular,

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi’nin Haziran 2010 sayısı ile karşınızdayız. Daha önce de sizlere duyurduğumuz gibi birinci sayımızı çıkarmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Bu sayımıza yapmış oldukları değerli katkılarla dergimizin çıkmasını sağlayan değerli genç bilim insanlarına teşekkür ediyoruz. Fatih Yalçınkaya bu sayımız için yazmış olduğu makalesinde Türkiye ile Orta Asya devletleri arasında oluşturulan hükümetler üstü kuruluşlar üzerinde durarak bu kurumların özellikle son dönemde Kırgızistan’da yaşanan etnik çatışmaların gösterdiği gibi Orta Asya ülkelerinin kendi aralarında yaşanan sorunlarda inisiyatif alabileceğini ortaya koymaktadır. Makalesine jeopolitik kavramının teorik açıklaması ile başlayan Uğur Aktürk yapmış olduğu analizinde ABD, Rusya, Çin, Avrupa Birliği ve Türkiye gibi dış aktörlerin Orta Asya ve Kafkasya’da giriştikleri güç mücadelesini ve bunun nedenlerini ortaya koymaktadır.

Muhammed Hüseyin Mercan ise yazmış olduğu makalesinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) İsrail ile olan ilişkilerinin yanı sıra Filistin tarafının temsilcileri olan Hamas ve El- Fetih ile olan ilişkilerine odaklanmakta ve söz konusu politikaların hangi dengeler üzerine şekillendiğini açıklamaya çalışmaktadır. Bu makale geçtiğimiz günlerde Türkiye ile İsrail arasında yaşanan Mavi Marmara Gemisi olayının arka planının anlaşılmasına da ışık tutmaktadır. Katarzyna Jarecka-Stępień Polonya Müslümanları üzerine yazmış olduğu enteresan makalesinde özellikle Tatarların bu ülkede çok uzun bir geçmişe sahip olduğunu ortaya koyarak bunların kurmuş oldukları kurumlar ve bu kurumların fonksiyonlarını ele almaktadır. Bu makalede Polonya Müslümanlarının elde etmiş oldukları yasal haklar ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmaktadır. Fahri Türk ise yazmış olduğu makalesinde Alman askeri heyetleri ve bunların Türk-Alman silah ticaretinde oynadıkları rolü analiz ederek bu bağlamda özellikle Harbiye’de hoca olarak görev yapan Colmar von der Goltz’un gerek Türk subayları gerekse Türkiye ve Almanya arasındaki silah ticaretine yaptığı etki ve katkılar üzerinde durmaktadır.

Bu açıklamalardan sonra sizi bu sayımızda yer alan makaleleri okumaya teşvik edebildiysek kendimizi mutlu sayacağız.

Editör

Fahri TÜRK

Editör

Prof. Dr. Fahri Türk, Trakya Üniversitesi

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Nazif Shahrani, Indiana Üniversitesi
Prof. Dr. Tarık Oğuzlu, Antalya Bilim Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Esen, Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Henry E. Hale, George Washington Üniversitesi
Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Olaf Leiße, Friedrich Schiller Üniversitesi
Prof. Dr. Tomohiko Uyama, Hokkaido Üniversitesi
Prof. Dr. George Sanikidze, Ilia Eyalet Üniversitesi
Prof. Dr. Mujib Alam, Jamia Millia İslam Üniversitesi
Doç. Dr. Deniz Akagül, Lille Üniversitesi

İngilizce Editörü

Doç. Dr. Esra Pakin Albayrakoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi

Almanca Editörü

Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya Üniversitesi

Yayın Kordinatörleri

Öğr. Gör. Taner Karakuzu, Trakya Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. İlker Limon, Trakya Üniversitesi

Dergi Sahibi

Prof. Dr. Fahri Türk

İnternet Danışmanı

Netsasoft – Deniz Mertkan Gezgin

İletişim

www.esbadergisi.com
T: +90 284 235 71 51-13 05
fahriturk@esbadergisi.com
fahriturk@trakya.edu.tr

Ziyaretçi Sayacı

Bugün 72

Dün 134

Bu Hafta 310

Bu Ay 2208

Tümü 131402

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi CC BY 4.0 kapsamında lisanslanmıştır.