Ocak 2012 Cilt:3 Sayı:1İÇİNDEKİLER

Makaleler
László MARÁCZ
Euro-Atlasian Security: Globalization, Networking and Hybrid Geopolitics
1

Abstract

After the collapse of the Soviet Union it has been argued that classical geopolitics has been on the agenda again and that Mackinder's concepts, like World Island and Heartland will dominate geostrategic thinking. Although it is our contention that Mackinder's concepts can be used fruitfully for an analysis in the framework of classical geopolitics it will not be enough to understand today's system of international relations and security challenges. The system of international relations is heavily depending on the processes of globalization. Globalization generates networks and in those networks relevant for international relations the most important actors are (nation)-states, although it is true that the nation-states are not the only actors in the field of international relations anymore. Supranational organizations and coalitions also play a fundamental role. In this paper, it will be hypothesized that the theory of scale-free networks in the sense of Barabási offers insight into the system of the networks of states. This implies that the most highly connected node, i.e. state functions as a hub. It will be argued that network of states and hubs can affect security challenges. This will be illustrated concretely with a case study of Kazakhstan.

Keywords: security, globalization, hybrid geopolitics, networking of states, hub, Kazakhstan

PDF File: Euro-Atlasian Security: Globalization, Networking and Hybrid Geopolitics

Füsun ÖZERDEM
Avrupa Birliği Doğu Ortaklığı Programı ve Program Ülkelerinin Algıları Üyelik Olmadan Asla
14

Özet

Doğu Ortaklığı, Avrupa Birliği (AB) ile Azerbaycan, Beyaz Rusya, Ermenistan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna arasında etkileşimi artırmayı amaçlamaktadır. İlişkileri, karşılıklı çıkar prensibi çerçevesinde, bu ülkelerin refah ve istikrarını destekleyecek şekilde derinleştirmeyi hedefleyen bu Ortaklık, Avrupa Komşuluk Politikası'nın geliştirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Nihai hedefi AB'ye üyelik olmayan bu Ortaklık, taraflar arasında siyasal, sosyal ve ekonomik alanlarda karşılıklı etkileşim ve refahın artırılmasını amaçlamaktadır. Doğu Ortaklığı'nın amaçları ve sınırları nedir? Doğu Ortaklığı Programı ve diğer AB programları, Doğu Avrupa'daki değişim için yeterli kaynak sunabilmekte midirler? Doğu Ortaklığı, dahil edildiği ülkelerde nasıl bir gelişme kaydetmiştir? Başarılı ve başarısız olduğu alanlar nelerdir? Bu çalışma yukarıda ortaya atılan sorulara cevap aramaktadır.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Doğu Ortaklığı, Avrupa Komşuluk Programı

PDF Dosyası: Avrupa Birliği Doğu Ortaklığı Programı ve Program Ülkelerinin Algıları Üyelik Olmadan Asla

Parwana PAIKAN
The Political Consequences of the Afghan Electoral System: Voting for an Individual in a Multi-Member District
35

Abstract

The application of the single non-transferable vote system (SNTV) to large multiple-member districts causes a mismatch between the system of candidate choice and electorate size. The application of the SNTV system produced biased results in the favor of a larger group in a constituency. Therefore, large ethnic groups, both national and local, achieve better representation and greater benefits from the system than do local and national ethnic groups that are in the minority.

This study carried out a qualitative data analysis and included interviews with a number of Afghan Members of Parliament (MPs) and politicians to examine the hypothesis that a candidate from a large ethnic group is more likely to support the current electoral system than a candidate from a small ethnic group, since the former type of candidate benefits more from the SNTV with large constituencies than does the latter type. The relevance of the advantages of the electoral system for particular ethnic groups and the level of support from the particular ethnic groups for the system is clearly supported by this paper.

Keywords: Afghanistan, current electoral system, ethnicity, constituency, education

PDF File: The Political Consequences of the Afghan Electoral System: Voting for an Individual in a Multi-Member District

Hakan EVİN
Yeni Denen Eski Bir Oyun: Küreselleşme
59

Özet

Çağımızın kaçınılmaz bir gerçeği olan küreselleşme, dünyadaki sermayenin merkezileşmesine, kutuplaşmaya, eşitsiz gelişmeye ve yoksullaşmaya neden olur. Aynı zamanda küreselleşme süreci, ulus devletlerin egemenliklerini zayıflatmayı hedefler, bu doğrultuda etnik ve dinsel söylemleri destekler, toplumları kimliksizleştirir, dünyanın tek tipleştirilmesine odaklanır. Diğer taraftan küreselleşme refah devleti anlayışının karşısında yer alıp, insan ve insani değerlerden daha çok kârı önemser. Küreselleşme önünde durulamaz bir süreçtir; dolayısıyla olumsuz sonuçlarını ön plana çıkarmak, onun reddedilmesi gerektiği anlamına gelmemektedir. Küreselleşmenin sürekli vurgulanan olumsuz etkilerine rağmen onu iyi okuyabildiğimiz takdirde aynı zamanda gerçekleştirilmek istenen dönüşümler için bir fırsat olarak ta görülebilir.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Kapitalizm, Eşitsizlik, Ulus-Devlet.

PDF Dosyası: Yeni Denen Eski Bir Oyun: Küreselleşme

Taner KARAKUZU, İlker LİMON
Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarında Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Yeri Üzerine Bir Analiz
81

Özet

Soğuk Savaş'ın bitmesi ve Sovyetler Birliği'nin 1990'lı yıllarda dağılmasından sonra Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve bağımsızlığına kavuşan Türk ve Akraba Topluluklar ile Türkiye arasında başlayan iktisadi, siyasal ve kültürel ilişkiler etkilerini eğitim alanında uygulamaya konulan projelerde göstermiştir. Türk Milli Eğitim Bakanlığı, bölgeye yönelik eğitim çalışmaları yanında kültürel, edebi, coğrafi ve tarihi birlikteliği öğrenciye aktarabilmek için ders kitaplarında Orta Asya ile ilgili metinler, görseller ve haritalar eklemiştir. Çalışmada bu bağlamdan yola çıkılarak ortaöğretim tarih ders kitaplarında, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerin analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Tarih Ders Kitapları

PDF Dosyası: Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarında Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Yeri Üzerine Bir Analiz

Söyleşi
Prof. Dr. Tayyar ARI
The Ortadoğu'da Yaşanan Arap Baharı Üzerine Söyleşi
104

Söyleşi

Ortadoğu'da Yaşanan Arap Baharı Üzerine Söyleşi

Konuk: Prof. Dr. Tayyar ARI

PDF Dosyası: Ortadoğu'da Yaşanan Arap Baharı Üzerine Söyleşi

Kitap Tanıtımı
Haydar Çakmak (Ed.)
Türk Dış Politikası 1919-2008
114

Kitap Tahlili

Ed. Çakmak, Haydar, Türk Dış Politikası 1919-2008 Platin Yayınları, 1. Baskı, Ankara, 2008. (ISBN:978-9944-137-25-6), 1112 sayfa.

Yazar Adı: İlker LİMON

PDF Dosyası: Ed. Çakmak, Haydar, Türk Dış Politikası 1919-2008

Hans J. MORGHENTHAU
Uluslararası Politika Güç ve Barış Mücadelesi
115

Kitap Tahlili

Morghenthau, Hans, J., Uluslararası Politika Güç ve Barış Mücadelesi, Çev. Oran, Baskın, Oskay Ünsal, Türkçe Birinci Baskı, Sevinç Matbaası, Ankara, 1970, s.354-838

Yazar Adı: Taner KARAKUZU

PDF Dosyası: Morghenthau, Hans, J., Uluslararası Politika Güç ve Barış Mücadelesi

ESBA Dergisi Makale Yazım Kuralları117

Editör

Prof. Dr. Fahri Türk, Trakya Üniversitesi

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Nazif Shahrani, Indiana Üniversitesi
Prof. Dr. Tarık Oğuzlu, Antalya Bilim Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Esen, Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Henry E. Hale, George Washington Üniversitesi
Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Olaf Leiße, Friedrich Schiller Üniversitesi
Prof. Dr. Tomohiko Uyama, Hokkaido Üniversitesi
Prof. Dr. George Sanikidze, Ilia Eyalet Üniversitesi
Prof. Dr. Mujib Alam, Jamia Millia İslam Üniversitesi
Doç. Dr. Deniz Akagül, Lille Üniversitesi

İngilizce Editörü

Doç. Dr. Esra Pakin Albayrakoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi

Almanca Editörü

Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya Üniversitesi

Yayın Kordinatörleri

Öğr. Gör. Taner Karakuzu, Trakya Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. İlker Limon, Trakya Üniversitesi

Dergi Sahibi

Prof. Dr. Fahri Türk

İnternet Danışmanı

Netsasoft – Deniz Mertkan Gezgin

İletişim

www.esbadergisi.com
T: +90 284 235 71 51-13 05
fahriturk@esbadergisi.com
fahriturk@trakya.edu.tr

Ziyaretçi Sayacı

Bugün 20

Dün 95

Bu Hafta 243

Bu Ay 2648

Tümü 128008

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi CC BY 4.0 kapsamında lisanslanmıştır.