Ocak 2021 Cilt:12 Sayı:1İÇİNDEKİLER

Makaleler
Emirhan KAYA
The Syrian Crisis: A Protracted Social Conflict
1

Abstract

Since the Syrian conflict has been going on for over ten years, it is often stated that the civil war in that country became protracted or intractable. In addition, the emphasis on the sectarian dimension of the conflict draws attention to the social and religious structure of the Syrian population. In spite of these characteristics of the conflict, the Syrian civil war has been rarely associated with Edward Azar’s theory of protracted social conflict (PSC). This paper tries to explain the Syrian civil war with the theory of PSC that presents a multi-dimensional approach. Thus, it is argued that a crisis of legitimacy that stems from socio-economic and sectarian imbalances triggered the civil war in Syria.

Keywords: Syria, Civil War, Protracted Social Conflict, Edward Azar’s Theory

PDF File: The Syrian Crisis: A Protracted Social Conflict

Muhammet Hakan ÖZAYDIN, Esra PAKİN ALBAYRAKOĞLU
Türkiye’de Değişen Güvenlik Algıları ve Dönüşen Savunma Sanayi
18

Özet

Ulusal güvenlik politikalarının belirlenmesinde, karar alıcıların iç ve dış risk/tehdit algıları ile kendilerini ve diğer aktörleri nasıl yorumladıkları büyük rol oynar. Bu doğrultuda hazırlanan yol haritaları ışığında savunma sanayi, gerek beka, düzen ve istikrarın korunmasında gerekse ülke refahının artışında görev alır. Mevcut çalışma, kuruluşundan bugüne Türkiye’nin ve uluslararası düzenin nasıl inşa edildiğini ve ileri sürülen iç ve dış risklerin/tehditlerin savunma sanayinin kurumsal yapısı ve üretim süreçlerine nasıl yön verdiğini ortaya koymaktadır. Türkiye’de güvenliğin kavramsal dönüşümünden yola çıkan araştırma, sınırların korunması, bölücülük ve terörle mücadele gibi farklı sorumluluklar çerçevesinde gerek devlet teşvikleri gerekse özel teşebbüs eliyle ilerleyen savunma sanayinin teknoloji seferberliğine ve giderek yerlileşen çıktılarına ışık tutmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Güvenlik Algısı, İnşacılık, Savunma Sanayi, Türkiye

PDF Dosyası: Türkiye’de Değişen Güvenlik Algıları ve Dönüşen Savunma Sanayi

Segâh TEKİN, Merve KANMAZ
İspanyol-Amerikan Savaşı (1898) ve Karayipler
38

Özet

İspanyol-Amerikan Savaşı (1898), Pasifik ve Atlantik okyanuslarında eş zamanlı olarak gerçekleşmiştir. 1890’larda Amerika Birleşik Devletleri (ABD), küresel ölçekte ekonomik çıkarlarını genişletme ve Karayipler’den gelecebilecek güvenlik ve istikrarsızlık tehditlerini bertaraf etme politikası izliyordu. Ancak bu politika, İspanya’nın başta Küba olmak üzere sömürgelerini elde tutma çabasıyla çelişiyordu. İki ülke arasındaki sorunların 1898 yılında savaşa dönüşmesine yol açan etkenler; Küba’daki ayaklanmalar ve İspanya’nın uyguladığı şiddet temelli politikalar oldu. Şubat 1898’de Havana Limanı açıklarında USS Maine isimli savaş gemisinde bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlama sonucunda batması iki ülke arasındaki gerilimi tetikledi. Neticede Nisan 1898’de başlayan savaş, dört ay gibi kısa bir sürede ABD’nin zaferiyle neticelendi. İspanya; Filipinler, Guam ve Porto Riko’yu ABD’ye vermek zorunda kaldı ve Küba’dan çekildi. Söz konusu savaşın Karayipler cephesini inceleyen bu çalışma, savaşın muharip devletler olan İspanya, ABD, Porto Riko ve Küba gibi ülkeler açısından önemli sonuçlara yol açtığını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: ABD, İspanya, Küba, Porto Riko, Karayipler, İspanyol-Amerikan Savaşı (1898)

PDF Dosyası: İspanyol-Amerikan Savaşı (1898) ve Karayipler

Çağla Gül YESEVİ
Uluslararası İlişkiler Bilim Dalında Sosyal İnşacılık Yaklaşımının İncelenmesi
52

Özet

Bu çalışma, uluslararası ilişkiler kuramları kapsamında, sosyal inşacılık yaklaşımının tanımlanması ve bu yaklaşım üzerine yapılan tartışmalar üzerinde durmaktadır. Sosyal inşacılığın, uluslararası ilişkiler disiplini açısından, değişim, çıkar, kimlik, işbirliği ve uluslararası normlara bakışı değerlendirilmektedir. İnşacılığın uluslararası örgütler ve bölgeselleşme çalışmalarına katkısı önemlidir. Bu kapsamda, makale, uluslararası ilişkiler disiplininde, dünyada ve özellikle Türkiye’de, sosyal inşacılığın etkileri ve bu yaklaşım kullanılarak gerçekleştirilen araştırmalar üzerinde durmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal İnşacılık, Uluslararası İlişkiler Kuramları, Kimlik, Norm

PDF Dosyası: Uluslararası İlişkiler Bilim Dalında Sosyal İnşacılık Yaklaşımının İncelenmesi

Buket ÖKTEN SİPAHİOĞLU
A Closer Look to the ‘Ever Ending’ Democratic Deficit Discussions in the European Union*
75

Özet

Discussions on the authority and responsibility of the European Union (EU) institutions are more than as it seems. As a supranational organization, democratization of the EU has long been discussed. Some researchers have argued that the EU's democracy deficit stems from its structural state. Opposing ideas claim that the EU is democratic enough. In this sense, both the inequality between the institutions and the difference between the structures of the institutions are the subject matter of the discussion. Decision making process is made through European Parliament (EP) in which the members are chosen by the EU states’ public. Despite the limited authorization of EP, this parliament is expected to be the voice of public. Recent Eurozone crisis and the results of the 2019 EP elections flared up the debate. This paper argues that there cannot be direct democracy in the union i.e. citizens cannot participate directly in the Community-decision making process and this does not cause a democratic deficit. The EU is not and cannot be- by nature- a state, therefore its democratization is unquestionable.

Keywords: European Union, Democracy, Democratic Legitimacy, Democratic Deficit

PDF File: A Closer Look to the ‘Ever Ending’ Democratic Deficit Discussions in the European Union*

Söyleşi
Dr. Altay ATLI
Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Programı Öğretim Üyesi Dr. Altay ATLI ile Çin Halk Cumhuriyeti’nin Uluslararası Politikadaki Konumu Üzerine Yapılan Söyleşi
87

Söyleşi

Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Programı Öğretim Üyesi Dr. Altay ATLI ile Çin Halk Cumhuriyeti’nin Uluslararası Politikadaki Konumu Üzerine Yapılan Söyleşi

Konuk: Dr. Altay ATLI

PDF Dosyası: Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Programı Öğretim Üyesi Dr. Altay ATLI ile Çin Halk Cumhuriyeti’nin Uluslararası Politikadaki Konumu Üzerine Yapılan Söyleşi

Kitap Tanıtımı
Fahri TÜRK, Emirhan KAYA
Kaf Dağı’nın Eteğinden Toroslar’a Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Alman Göçmenler
93

Kitap Tahlili

Fahri TÜRK, Emirhan KAYA, Kaf Dağı’nın Eteğinden Toroslar’a Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Alman Göçmenler, Astana Yayınları, Ankara, 2020, ISBN:9786257890373

Yazar Adı: Taner KARAKUZU, İlker LİMON

PDF Dosyası: Kaf Dağı’nın Eteğinden Toroslar’a Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Alman Göçmenler

Özdemir AKBAL
ABD-Suudi Arabistan Siyasal İlişkileri Bir Uluslararası Politika Teorisi İncelemesi
99

Kitap Tahlili

Özdemir AKBAL, ABD-Suudi Arabistan Siyasal İlişkileri Bir Uluslararası Politika Teorisi İncelemesi, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2019, ISBN: 978-605-033-017-5

Yazar Adı: İlker LİMON, Taner KARAKUZU

PDF File: Yugoslavya Türklüğünün Direniş Mücadelesi (1945-1948) Yücel Teşkilatı

Editör

Prof. Dr. Fahri Türk, Trakya Üniversitesi

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Nazif Shahrani, Indiana Üniversitesi
Prof. Dr. Tarık Oğuzlu, Antalya Bilim Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Esen, Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Henry E. Hale, George Washington Üniversitesi
Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Olaf Leiße, Friedrich Schiller Üniversitesi
Prof. Dr. Tomohiko Uyama, Hokkaido Üniversitesi
Prof. Dr. George Sanikidze, Ilia Eyalet Üniversitesi
Prof. Dr. Mujib Alam, Jamia Millia İslam Üniversitesi
Doç. Dr. Deniz Akagül, Lille Üniversitesi

İngilizce Editörü

Doç. Dr. Esra Pakin Albayrakoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi

Almanca Editörü

Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya Üniversitesi

Yayın Kordinatörleri

Öğr. Gör. Taner Karakuzu, Trakya Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. İlker Limon, Trakya Üniversitesi

Dergi Sahibi

Prof. Dr. Fahri Türk

İnternet Danışmanı

Netsasoft – Deniz Mertkan Gezgin

İletişim

www.esbadergisi.com
T: +90 284 235 71 51-13 05
fahriturk@esbadergisi.com
fahriturk@trakya.edu.tr

Ziyaretçi Sayacı

Bugün 16

Dün 95

Bu Hafta 239

Bu Ay 2644

Tümü 128004

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi CC BY 4.0 kapsamında lisanslanmıştır.