January 2018 Vol:9 No:1CONTENTS

Articles
Oğuzhan EKİNCİ
Erfolgsressourcen einer Volkspartei Ein historischer Vergleich der deutschen CDU mit der türkischen AKP aus der Perspektive der Parteienforschunga
1

Abstract

In this study, the dinamics that lead the Christian Democratic Union (CDU) and the Justice and Development Party (AKP) to success in the elections will be explored. The process of formation of these parties, the political traditions they belong to, the strong leadership of their heads, their performance in foreign policy and economy will be examined and the dynamics that made the CDU and AKP one of the dominant parties will be tried to revealed. Conceptualizing these achieved dynamics will contribute to create a political road map for other political parties and it will also contribute to presenting the elements that lead a political party to success. The main questions of this study are: What are the characteristics of a catch-all party and what are the dinamics making a party mobilize and integrate the society? How do the historical conditions in the country affect the success of a party? What role does play a party's strong political tradition and leadership aimed at mobilizing and integrating the ideological and values social dynamics in the political system as a source of succeses?

Keywords: Catch-all party, CDU, AKP, Konrad Adenauer, Recep Tayyip Erdoğan

PDF File: Erfolgsressourcen einer Volkspartei Ein historischer Vergleich der deutschen CDU mit der türkischen AKP aus der Perspektive der Parteienforschung

Uğur MATİÇ
Türk Dış Politikasının Batı Yönelimi: NATO Üyeliği
35

Özet

Bu çalışmada Türkiye‟nin NATO üyeliği sürecindeki ve bu ittifaka katılmasından sonraki dış politika anlayışı sorgulanmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan Soğuk Savaş düzeninde Türkiye‟nin Batı tercihinin güvenlik açısından gerekçesi Sovyet tehdidiyken, Batılılaşma düşüncesinin de en az bu gerekçe kadar etkili bir faktör olduğu dikkat çekmektedir. Zira NATO üyeliği gerçekleştikten sonraki süreçte Türkiye‟nin izlediği dış politika Batılı kimlik etrafında şekillenmiştir. Başka bir deyişle, NATO‟ya eşit statüde kabul edilmiş olmak Türkiye‟de Batılılaşma sürecinin tamamlandığı gibi bir zanna neden olmuş ve bu durum Türk dış politikasını uzun vadede etkilemiştir. Türkiye‟nin NATO‟ya üye olana kadar bir denge politikası izlediği savunulan bu çalışmada, üyelik gerçekleştikten sonra ise denge anlayışının kaybolduğu iddia edilmektedir. Bu değişim, Türkiye‟nin özellikle Orta Doğu‟ya yönelik politikalarında gözlemlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: NATO, Batılılaşma, Türk Dış Politikası

PDF Dosyası: Türk Dış Politikasının Batı Yönelimi: NATO Üyeliği

Güngör ŞAHİN, Yücel ÖZEL
Çatışmadan İşbirliğine: Türkiye, Rusya ve İran
53

Özet

Atlantik Okyanusu‟ndan Pasifik Okyanusu‟na uzanan, Avrupa ve Asya topraklarını kapsayan Avrasya bölgesinde; dünya medeniyet tarihinde silinmeyecek izler bırakmış tarihsel güçler hüküm sürmüş, bugün de bu güçlerin ardıllarının artan etkileri devam etmektedir. Avrasya bölgesinin üç kadim imparatorluğunu kurmuş Türkler-Ruslar-İranlılar; askeri, politik, ekonomik ve toplumsal güçleri; bölgeye yönelik tarihsel, dinsel, mezhepsel, ırksal ve kültürel bağları; paylaştıkları ortak medeniyet ile güçlerini küresel aktörler karşısında artırmaktadır. Bu çalışmada, Avrasya bölgesinin üç önemli ülkesi Türkiye, Rusya ve İran‟ın ilişkilerini geçmişten günümüze şekillendiren faktörler ve yeni işbirliği seçenekleri tespit edilmeye çalışılacaktır. Jeopolitik gerçekler ve neorealist kuram çerçevesinde; “Türkiye-Rusya-İran üçlüsünün karşılıklı tarihsel önyargılarını bir kenara bırakmaları mümkün mü?”, “Karşılıklı mevcut olan dost-düşman algılaması ortak çıkarlar ve kazançlar göz önünde bulundurularak yeniden tanımlanabilir mi?”, “Suriye özelinde başlayan siyasi ve askeri işbirliği diğer egemenlik ve etki alanlarında da sürdürülebilir mi?” sorularına cevap aranacaktır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Rusya, İran, Çatışma, İşbirliği.

PDF Dosyası: Çatışmadan İşbirliğine: Türkiye, Rusya ve İran

Füsun ÖZERDEM
Dünyada Yükseköğretim Sisteminde Ombudsmanlık Kurumunun Gelişimi ve Türk Yükseköğretim Sisteminde Ombudsmanlık Sisteminin Getirilmesine Dair Öneriler
71

Özet

Kamu hayatı içerisinde ombudsmanlık (kamu denetçisi) kurumunun oluşumu 1809‟da ilk olarak İsveç‟te anayasal bir kurum niteliğinde devlet kurumlarının gücünü kontrol etme arzusu ile oluşturulmuştur. 1960‟lardan beri ombudsmanlık Amerika Birleşik Devletleri‟nde özellikle şirketler, üniversiteler ve devlet kurumlarında gelişmiş ve tarafsız bir kurum olarak çalışması kurgulanmıştır. İsveççe bir kelime olan ombudsman sözlük anlamı ile “bir kişiyi temsil eden başka bir kimse” manasındadır. Görevleri arasında ise başka insanların haklarının korunması, kamu denetçisi rolünün üstlenmesi ve kent meclisinde insanların haklarının gözetilmesi gibi hususlar bulunmaktadır. Bu temel konsept zaman içerisinde büyük bir ün kazanmış ve yükseköğretimde kabul görmüştür. Yükseköğretimde ombudsman fikrinin hayata geçirilmesine dair ilk girişim ise Kanada‟nın Vancouver şehrinde bulunan Simon Fraser Üniversitesinde 1965 yılında gerçekleşen bir öğrenci teşebbüsü sayesinde olmuştur. Bu makalede yurtdışında oldukça yaygın olmasına rağmen Türk yükseköğretim sisteminde halen işlerlik kazanmamış olan ombudsmanlık sisteminin ne olduğu anlatılacak, yurtdışı örneklerinden yola çıkarak Türkiye‟de de uygulanabilirliği tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ombudsmanlık, Yükseköğretim Sistemi, Türkiye.

PDF Dosyası: Dünyada Yükseköğretim Sisteminde Ombudsmanlık Kurumunun Gelişimi ve Türk Yükseköğretim Sisteminde Ombudsmanlık Sisteminin Getirilmesine Dair Öneriler

İsmail ERMAĞAN
Çin ve Avrupa Birliği İlişkilerinde Kriz Yönetimi
85

Özet

Çin ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkiler hem ikili düzeyde hem de dünya siyaseti açısından incelenmesi gereken önemli bir konudur. Günümüzde, AB'nin en büyük ticari ortağının Çin olması, bu ilişkilerin küresel dengeler içindeki yerini göstermektedir. Bununla birlikte, AB-Çin ilişkilerinde birçok sorun bulunmaktadır. Çin-AB ilişkilerinde sorunlu alanların başında Çin‟deki insan hakları ihlalleri ve demokrasinin tam olarak uygulanmaması gelmektedir. Sorun alanlarından ikinci ise AB tarafından 1989 yılında Çin'e konulan silah ambargosudur. Diğer sorun alanları arasında ise ekonomi ve ticarette yaşanan sorunlar, bölgesel politikalardaki farklılıklar, küresel yönetişim, kitle imha silahlarının yayılması ve çevre sorunları gibi hususlar sayılabilir. Bu makalede bu sorun alanları açıklanacak ve Çin‟in bu sorunların aşılmasına yönelik uyguladığı stratejiler çözümlemeye tabi tutulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çin, Avrupa Birliği, İkili İlişkiler, Sorun Alanları, Kriz Yönetimi

PDF Dosyası: Çin ve Avrupa Birliği İlişkilerinde Kriz Yönetimi

Interview
Prof. Dr. Birgül DEMİRTAŞ
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birgül Demirtaş ile Türk Dış Politikası ve Güncel Sorunlar Üzerine Yapılan Söyleşi
97

Söyleşi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birgül Demirtaş ile Türk Dış Politikası ve Güncel Sorunlar Üzerine Yapılan Söyleşi

Konuk: Prof. Dr. Birgül DEMİRTAŞ

PDF Dosyası: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birgül Demirtaş ile Türk Dış Politikası ve Güncel Sorunlar Üzerine Yapılan Söyleşi

Book Reviews
Seğah TEKİN
Brezilya Dış Politikası: Gelenek ve Değişim
100

Kitap Tahlili

Segâh TEKİN, Brezilya Dış Politikası: Gelenek ve Değişim, DER Yayınları, İstanbul, 2017, ISBN: 9753534659

Yazar Adı: Taner KARAKUZU, İlker LİMON

PDF Dosyası: Segâh TEKİN, Brezilya Dış Politikası: Gelenek ve Değişim

Brendon J. CANNON
Legislating Reality and Politicizing History: Contextualizing Armenian Claims of Genocide
103

Rezension

Brendon J. CANNON, Legislating Reality and Politicizing History: Contextualizing Armenian Claims of Genocide, Manzara Verlag, Offenbach am Main, 2016, ISBN: 978-3- 939-79567-4

Autor: Umut UZUNER

PDF File: Brendon J. CANNON, Legislating Reality and Politicizing History: Contextualizing Armenian Claims of Genocide

Editor

Prof. Dr. Fahri Türk, Trakya University

Editorial Board

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Middle East Technical University
Prof. Dr. Nazif Shahrani, Indiana University
Prof. Dr. Tarık Oğuzlu, Antalya Bilim University
Prof. Dr. Erol Esen, Mediterranean University
Prof. Dr. Henry E. Hale, George Washington University
Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya University
Prof. Dr. Olaf Leiße, Friedrich Schiller University
Prof. Dr. Tomohiko Uyama, Hokkaido University
Prof. Dr. George Sanikidze, Ilia State University
Prof. Mujib Alam, Jamia Millia Islamia University
Assoc. Prof. Deniz Akagül, Lille University

English Language Editor

Assoc. Prof. Esra Pakin Albayrakoğlu, Bahçeşehir University

German Language Editor

Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya University

Publication Coordinator

Lecturer Taner Karakuzu, Trakya University
Lecturer İlker Limon, Trakya University

Journal Owner

Prof. Dr. Fahri Türk

Internet Adviser

Netsasoft – Deniz Mertkan Gezgin

Contact

www.esbadergisi.com
T: +90 284 235 71 51-13 05
fahriturk@esbadergisi.com
fahriturk@trakya.edu.tr

Visitors Counter

Today 50

Yesterday 123

This Week 457

This Month 3299

All 136407

Electronic Journal of Political Sciences Studies is licensed under CC BY 4.0.