Gegründet in 2010 (ISSN 1309-7008)

Juni 2015 Vol:6 Num:2INHALT

Artikel
Christoph GIESEL
Genese und Erosion des ethnopolitischen Homogenisierungsdogmas sowie offene Entfaltungsmöglichkeiten ethnischer Gruppen im Rahmen politisch -gesellschaftlicher Liberalisierungsansätze in der Türkei im 20. Jh. (Teil 1: 1919-1980)
1

Zusammenfassung

Die politisch-gesellschaftlichen Liberalisierungen und die starke Abschwächung des kemalistisch-nationalistischen Homogenisierungsdogmas in der Türkei sind entgegen der Wahrnehmung vieler europäischer Politikwissenschaftler und Medien nicht genuin auf den Beginn der EU-Beitrittsverhandlungen 1999 und die anfängliche Reformpolitik der AKP in den 2000er Jahren zurückzuführen. Trotz der seit 1919 konsequent erfolgten Genese und Umsetzung eines kemalistischen Ethnonationalismus vollzogen sich bereits ab der zweiten Hälfte des 20. Jh. allmählich und in mehreren Weiterentwicklungsphasen bestimmte ethnopolitische Lockerungen, die mit partiellen politisch-gesellschaftlichen Liberalisierungsansätzen in einem Zusammenhang standen. Diese waren durch innergesellschaftliche sowie innen- und globalpolitische Impulse bedingt. EG bzw. EU spielten seinerzeit dabei noch eine marginale Rolle. Die Transformationen im 21. Jh. bauen letztlich auf die stufenweise und in mehreren Phasen erfolgten Entwicklungsprozesse im 20. Jh. auf, die in dem vorliegenden Aufsatz genauer untersucht und erörtert werden. Hierbei handelt es sich um den ersten Teil einer zweiteiligen Gesamtstudie, der den Zeitraum bis zum Militärputsch von 1980 fokussiert.

Schlagwörter: Kemalismus, türkischer (Assimilations-) Nationalismus, Multiethnizität, ethnische Organisationsstrukturen, politisch-gesellschaftliche Liberalisierungen, Bürgerrechte, Autoritarismus

PDF File: Genese und Erosion des ethnopolitischen Homogenisierungsdogmas sowie offene Entfaltungsmöglichkeiten ethnischer Gruppen im Rahmen politisch-gesellschaftlicher Liberalisierungsansätze in der Türkei im 20. Jh. (Teil 1: 1919-1980)

Begüm KURTULUŞ
Victims of the War: Turkey's Syrian "Guests"
45

Abstract

Turkey faces with a great Syrian asylum-seekers influx today as a consequence of the Syrian Civil War, which broke out in the spring of 2011. By implementing an "open-door policy" since the outset of the conflict, Turkey has welcomed the highest Syrian refugee population. As the number of Syrians in Turkey approaching towards two million, Turkey encounters some uncertainties about the future of the asylum-seekers as well as the risk of social problems that may occur. Instead of a refugee status, Turkey has granted the Syrians the "temporary guest" status. Yet, it is questionable whether the Syrians would return to Syria as the war ends, or they become permanent residents. This study aims to discuss the situation of the Syrian asylum-seekers in Turkey. It argues that Syria crisis has turned out to be a kind of internal matter for Turkey rather than a foreign policy issue.

Keywords: Syrians, Turkey, Temporary Guests, Asylum-seekers, Problems

PDF File: Victims of the War: Turkey's Syrian "Guests"

Szilágyi SZILÁRD
Romanya Türkleri ve Türkçe
61

Özet

Romanya'da yaşayan Türkler ülkenin resmen azınlık olarak kabul ettiği milletler arasındadır. Romanya'nın Dobruca bölgesindeki Türkler kendi milli ve kültürel varlıklarını günümüze kadar yaşatmışlardır. Dolayısıyla Romanya'da yaşayan Türkler Türkçenin varlığını devam ettirmesine önemli katkılar sağlamışlardır. Bu çalışmada, Dobruca'nın Romanya'ya bağlanmasından sonra bu ülkede yaşayan Türklerin demografik durumları ve özellikle geçmişten günümüze Romanya devletinin Türklere yönelik uyguladığı dil politikaları ele alınarak Türkçenin kullanımı ile ilgili yasalara değinilecektir. Ayrıca Romanya'nın Avrupa Birliği üyeliğinin Türkçe kullanımını ve ana dilde eğitimi ne oranda etkilediği ortaya konacaktır.

Anahtar Kelimeler: Romanya Türkleri, Türkçe, Türkçe Eğim, Dil Politikaları, Türkçe Basın Yayın

PDF Dosyası: Romanya Türkleri ve Türkçe

Ali HÜSEYİNOĞLU
Balkanlarda Türk Dilinin Dünü ve Bugünü: Batı Trakya (Yunanistan) Örneği
79

Özet

Türkçenin kullanımı ve eğitimi ile ilgili farklı zorluk ve engellerle karşılaşılmasına rağmen Balkanların birçok noktasında gündelik hayatta Türkçe konuşan Türk gruplarına rastlamak mümkündür. Batı Trakya'nın 1923 yılında Yunanistan'a dâhil olması sonucu bu bölgede yaşayan Türkler Yunan vatandaşı olmuş ve aynı yıl imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile birlikte resmi azınlık statüsüne kavuşmuştur. 1923'ten günümüze Yunan hükümetleri Türk azınlığa yönelik farklı politikalar izlemişler ve Türk azınlığa yönelik ayrımcı ve baskıcı bir tutum içerisinde olmuşlardır. Türk kültürünün yanında Türkçe'nin bölge genelinde yaşatılması bu uygulamalardan olumsuz yönde etkilenmiştir. Bu çalışmanın amacı, 1923'ten günümüze Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerine yönelik uygulaya geldiği politikalar bağlamında Türkçenin varlığı üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu çerçevede öne sürülen temel gerekçeye göre, Türkçe ile ilgili temel sorunlar Türk dilinin korunmasına yönelik Yunanistan'ın imzalamış olduğu tüm ikili ve uluslararası metinlere rağmen Batı Trakya'nın her üç ilinde devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yunanistan, Batı Trakya, Türkler, Türkçe, Sorunlar

PDF Dosyası: Balkanlarda Türk Dilinin Dünü ve Bugünü: Batı Trakya (Yunanistan) Örneği

Fahri TÜRK
Türk Dünyasında Turizmin Gelişmesinde Devlet Dışı Aktörler: Turizm Acenteleri
97

Özet

Türkiye ile Türk dünyası arasındaki ilişkilerin insan yoğun ilişkiler haline gelebilmesi için bölge ülkelerinde faaliyette bulunan Türk firmalarının yarattığı etkileşimler yeterli değildir. İlişkilere yoğunluk kazandırılmasında turizmin hiç kuşkusuz büyük önemi vardır. Ancak belirtilmelidir ki, Azerbaycan ve Orta Asya ülkelerinin 1991 yılından bu yana Türkiye ile kurmuş oldukları turistik ilişkiler çok cılızdır. Bu çalışmada Türk seyahat acentelerinin Orta Asya bölgesine yönelik gezi programları geliştirme hususunda Batı Avrupa ülkelerine göre oldukça geri kaldıkları ortaya konulacaktır. Ayrıca Türkiye ve Türk dünyası arasındaki turizm ilişkilerinin durum tespiti yapıldıktan sonra turizmin gelişmesinin önündeki engellerin neler olduğu ve bunların nasıl aşılabileceği üzerine öneriler geliştirilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Türk Dünyası, Turizm, Seyahat Acenteleri, Tur Paketleri

PDF Dosyası: Türk Dünyasında Turizmin Gelişmesinde Devlet Dışı Aktörler: Turizm Acenteleri

Rezensionen
Meral AVCI
Die türkisch-deutschen Wirtschaftsbeziehungen in den Jahren von 1923 bis 1945 unter Beachtung der politischen Entwicklungen
106

Kitap Tahlili

Meral Avcı, Die türkisch-deutschen Wirtschaftsbeziehungen in den Jahren von 1923 bis 1945 unter Beachtung der politischen Entwicklungen, Shaker Verlag, Aachen, 2014, ISBN:978-3-8440-3108-9

Yazar Adı: Fahri TÜRK

PDF Dosyası: Meral Avcı, Die türkisch-deutschen Wirtschaftsbeziehungen in den Jahren von 1923 bis 1945 unter Beachtung der politischen Entwicklungen

Dorin Lozovanu, Igor Roşca, Andrian Delinschi, Thede Kahl, Pavel Titu, Aleksandr Prişçepov, Ladislav Garassy ve Chiurcciu Vitali
Gagauziya (Gagauz Yeri) Atonom Bölgesi Atlası
109

Kitap Tahlili

Dorin Lozovanu, Igor Roşca, Andrian Delinschi, Thede Kahl, Pavel Titu, Aleksandr Prişçepov, Ladislav Garassy ve Chiurcciu Vitali, Gagauziya (Gagauz Yeri) Atonom Bölgesi Atlası, Proart, Chişınau, 2014, ISBN:978-9975-4116-5-3

Yazar Adı: Fahri TÜRK

PDF Dosyası: Dorin Lozovanu, Igor Roşca, Andrian Delinschi, Thede Kahl, Pavel Titu, Aleksandr Prişçepov, Ladislav Garassy ve Chiurcciu Vitali, Gagauziya (Gagauz Yeri) Atonom Bölgesi Atlası

Redakteur

Prof. Dr. Fahri Türk, Trakya Universität

Herausgeber

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Technische Universität des Nahen Ostens
Prof. Dr. Nazif Shahrani, Indiana Universität
Prof. Dr. Tarık Oğuzlu, Antalya Bilim Universität
Prof. Dr. Erol Esen, Mittelmeer Universität
Prof. Dr. Henry E. Hale George Washington Universität
Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya Universität
Prof. Dr. Olaf Leiße, Friedrich Schiller Universität
Prof. Dr. Tomohiko Uyama, Hokkaido Universität
Prof. Dr. George Sanikidze, Ilia Zustand Universität
Prof. Dr. Mujib Alam, Jamia Millia Islam Universität
Dr. Hab. Deniz Akagül, Lille Universität

Editor für englische Sprache

Dr. Hab. Esra Pakin Albayrakoğlu, Bahçeşehir Universität

Editor für deutsche Sprache

Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya Universität

Publikationskoordinator

Dozent Taner Karakuzu, Trakya Universität
Dozent İlker Limon, Trakya Universität

Zeitschrifteninhaber

Prof. Dr. Fahri Türk

Besucherzähler

Heute 23

Gestern 123

Diese woche 236

Dieser monat 2725

Alle tage 123982

Die elektronische Zeitschrift für politikwissenschaftliche Studienist unter CC BY 4.0 lizenziert.