Gegründet in 2010 (ISSN 1309-7008)

Juni 2023 Volume:14 Nummer:2INHALT

Artikel
Fahri TÜRK, Büşra YENGEÇ ERSİN
A New Conceptualization of Usurious States in International Relations: The Case of the People's Republic of China
1

Abstract

Loans at high-interest rates always have a buyer. These are sometimes individuals, entrepreneurs, and organisations urgently needing cash, and sometimes governments. Mafia-type individuals, historically known as usurers, are still practicing lending and collection methods today. It is noticeable that some states in the international system have started to behave like usurers. Therefore, this study introduces a new concept to the international relations literature and defines "usurious states". Firstly, classical usury characteristics are emphasized, and similar behaviors of states have been discussed within this context. For this purpose, the practices of the People’s Republic of China and why it is called a usurious state have been discussed in detail. Thus, this case study has made some generalizations about usurious states.

Keywords: Usury, Usurious States, People’s Republic of China, Chinese Loans, International Loans

PDF File: A New Conceptualization of Usurious States in International Relations: The Case of the People's Republic of China

Burak GÜMÜŞ
Über das Engagement der Türkei im Südsudan
25

Zusammenfassung

Ziel dieser Studie ist es, zu zeigen, wie staatliche Behördeninstanzen und islamische NGOs, die als Instrumente der Public Diplomacy in den bilateralen Beziehungen zwischen der Türkei und dem Südsudan angesehen werden, die Legitimität und damit auch die Soft Power der Türkei im Südsudan erhöhen, indem Sie im Rahmen der humanitären, Religions-, Bildungs-, Kultur-und Wirtschaftsdiplomatie eingesetzt werden, um ihre zweckrationale wirtschaftlichen und politischen Ziele zu erreichen. Da bei den mit Südsudan abgeschlossenen lukrativen Abkommen AKP-nahe türkische Unternehmen beteiligt sind, nützt dieser Umstand vor allem den Interessen der muslimisch-anatolischen Bürgertums.

In dieser Arbeit wird nach der Einführung des theoretischen Rahmens die türkische Außenpolitik in der Amtszeit von Recep Tayyip Erdogan beleuchtet. Zweitens werden allgemeine Informationen über die Öffnungsinitiative der Türkei gegenüber Afrika gegeben, was zu einem besseren Verständnis der Beziehungen zwischen der Türkei und dem Südsudan beiträgt. In der nächsten Phase werden die Akteure der Public Diplomacy der Türkei wie der Wirtschaftsrat DEIK, die Agentur für Kooperation und Koordination TIKA, die Maarif-Stiftung und das Amt für Auslandstürken YTB grob skizziert und ihre Aktivitäten im Südsudan diskutiert. In dieser Studie, in der statistische Daten verwendet werden, wurden insbesondere die Aktivitäten dieser Akteure im Südsudan nach einem langen und mühsamen Prozess aus vielen Online-Quellen gesammelt.

Keywords: Türkei, Public Diplomacy, Kulturelle Außenpolitik, Südsudan, Soft Power

PDF File: Über das Engagement der Türkei im Südsudan

Matti Izora IBRAHIM, Segâh TEKİN
Western Hemispheric Security and the U.S.: Japanese Peruvian Wartime Incarceration During World War II
58

Abstract

Following the participation of the United States of America (U.S.A.) in World War II in 1941, the U.S. incarcerated 120.000 Japanese Americans during the war under the pretense of “military necessity”. At the same time, with the claim of guaranteeing the security of the Western Hemisphere, the U.S.A. coerced Latin American countries to deport thousands of their Japanese descendent citizens and place them in the custody of the U.S.A. among them, Peruvian Japanese citizens were kidnapped, taken to the U.S.A., and incarcerated indefinitely. This paper focuses on the incarceration of the Japanese Peruvians in the camps and their lives during and aftermath of World War II within the context of universal human rights and international law. This period in the history of the Americas has resulted in the breaching of internal and universal human rights legislation besides enduring human suffering.

Keywords: TJapanese Latin American, Peru, United States of America, World War II, Human Rights

PDF File: Western Hemispheric Security and the U.S.: Japanese Peruvian Wartime Incarceration During World War II

Oral KARAKAYA
Metropollerin Yönetimine İlişkin Kuramsal Yaklaşımlar
69

Özet

Metropol yönetimlerin örgütlenmesine ilişkin tartışmalar 20’nci yüzyılın başlarından bu yana devam etmektedir. Temelde metropollerin yönetimine ilişkin iki bakış açısı bulunmaktadır. İlki metropol sınırları içerisinde farklı işlevlerle donatılmış çok sayıda yerel birimin oluşturulması, diğeri de tek bir örgüt çatısı altında hizmetlerin yürütülmesi şeklindedir. Konuyu kuramsal boyutta inceleyen bu makalede Kamu Tercihi Okulu, Yeni Kamu İşletmeciliği yaklaşımı ve Eleştirel Kent Kuramının metropol yönetimine ilişkin fikirlerinden yola çıkarak, “kent iktidarı” tespit edilmeye çalışılmıştır. Makalede, Kamu Tercihi Kuramının, Eleştirel Kent Kuramının ve Yeni Kamu İşletmeciliği yaklaşımının metropollerin yönetimine ilişkin öneri ve eleştirileri incelenmiştir. Makalenin amacı, metropol yönetimlerinin örgütlenmesine ilişkin yaklaşımlarda kent iktidarının nasıl konumlandırıldığını ortaya koymaktır. Makalenin hazırlanmasında yazın taraması yöntemi kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kamu Tercihi Okulu, Yeni Kamu İşletmeciliği Yaklaşımı, Eleştirel Kent Kuramı, Metropol Yönetimi, Kent İktidarı

PDF Dosyası: Metropollerin Yönetimine İlişkin Kuramsal Yaklaşımlar

Doğacan BAŞARAN, Emrah KAYA
İran’ın Orta Asya Politikası: Siyasi, Askerî, İktisadi ve Kültürel İlişkiler Üzerinden Bir Değerlendirme
87

Özet

Sovyetler Birliği’nin 1991 senesinde dağılmasının ardından Orta Asya’da bir güç boşluğu oluştuğu vakit İran bölgedeki gelişmelere kayıtsız kalmamıştır. Diğer yandan İran’ın Orta Asya politikası, dış politikasındaki ideolojik-idealist söylemlerin retorikten ibaret olduğunu gözler önüne sermiştir. Çünkü Tahran, söz konusu bölgeyi bilhassa yaptırımların aşılması noktasında bir “kaçış güzergâhı” olarak değerlendirerek bölge devletleriyle faydacı ve gerçekçi ilişkiler geliştirmeye özen göstermiştir. Orta Asya devletleri çerisinde Fars soylu bir kimliğe sahip olan Tacikistan dışındaki diğer dört devletin (Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan) Türk kökenli oldukları bilinmektedir. Bu keyfiyet ise İran’ın bölgeyle olan münasebetlerini sınırlandıran etkenlerin başında gelmektedir. Özellikle Türk dünyasında yürütülen bütünleşme politikaları, İran’ın bölgedeki etkisinin zayıflamasına yol açmaktadır. Bu durumun farkında olan Tahran yönetimi ise bölge başkentleriyle faydacı temelde ilişkiler teşkil etmek suretiyle Orta Asya’da varlık göstermeye çalışmaktadır. Bu makalede İran’ın Orta Asya Cumhuriyetleri ile olan münasebetleri siyasi, askerî, iktisadi ve kültürel boyutlara odaklanmak suretiyle incelenmektedir.

Yöntemsel olarak içerik çözümlemesinin benimsendiği bu çalışmada Türkçe ve İngilizce kaynaklardan yararlanılmıştır. Bu kapsamda makaleler, düşünce kuruluşlarının raporları/analizleri ve medya kuruluşlarında yer alan haberler değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Böylece İran’ın Orta Asya politikasına dair bütüncül bir perspektif ortaya konmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İran, Orta Asya, Siyaset, Askeriye, İktisat, Kültür

PDF Dosyası: İran’ın Orta Asya Politikası: Siyasi, Askerî, İktisadi ve Kültürel İlişkiler Üzerinden Bir Değerlendirme

Kitap Tanıtımı
Fahri TÜRK ve Sedef ZEYREKLİ YAŞ (ed.)
Söylemler ve Eylemler Bağlamında Türk Siyasi Liderlerin Orta Asya Politikaları
109

Rezensionen

Fahri TÜRK ve Sedef ZEYREKLİ YAŞ (ed.), Söylemler ve Eylemler Bağlamında Türk Siyasi Liderlerin Orta Asya Politikaları, Nobel Yayınları, Ankara, 2023, ISBN: 978-625- 398-301-7

Yazar Adı: İlker LİMON, Taner KARAKUZU

PDF Dosyası: Söylemler ve Eylemler Bağlamında Türk Siyasi Liderlerin Orta Asya Politikaları

Ersel AYDINLI (der.)
Uluslararası İlişkilerde Metodoloji
111

Kitap Tahlili

Ersel AYDINLI (der.), Uluslararası İlişkilerde Metodoloji, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2021, ISBN: 978-625-8022-10-0

Yazar Adı: Taner KARAKUZU, İlker LİMON

PDF Dosyası: Uluslararası İlişkilerde Metodoloji

Redakteur

Prof. Dr. Fahri Türk, Trakya Universität

Herausgeber

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Technische Universität des Nahen Ostens
Prof. Dr. Nazif Shahrani, Indiana Universität
Prof. Dr. Tarık Oğuzlu, Antalya Bilim Universität
Prof. Dr. Erol Esen, Mittelmeer Universität
Prof. Dr. Henry E. Hale George Washington Universität
Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya Universität
Prof. Dr. Olaf Leiße, Friedrich Schiller Universität
Prof. Dr. Tomohiko Uyama, Hokkaido Universität
Prof. Dr. George Sanikidze, Ilia Zustand Universität
Prof. Dr. Mujib Alam, Jamia Millia Islam Universität
Dr. Hab. Deniz Akagül, Lille Universität

Editor für englische Sprache

Dr. Hab. Esra Pakin Albayrakoğlu, Bahçeşehir Universität

Editor für deutsche Sprache

Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya Universität

Publikationskoordinator

Dozent Taner Karakuzu, Trakya Universität
Dozent İlker Limon, Trakya Universität

Zeitschrifteninhaber

Prof. Dr. Fahri Türk

Besucherzähler

Heute 27

Gestern 123

Diese woche 240

Dieser monat 2729

Alle tage 123986

Die elektronische Zeitschrift für politikwissenschaftliche Studienist unter CC BY 4.0 lizenziert.