Print

January 2018 Vol:9 No:1

CONTENTS
Articles
Oğuzhan EKİNCİ
Erfolgsressourcen einer Volkspartei Ein historischer Vergleich der deutschen CDU mit der türkischen AKP aus der Perspektive der Parteienforschung
1
Uğur MATİÇ
Türk Dış Politikasının Batı Yönelimi: NATO Üyeliği
35
Güngör ŞAHİN, Yücel ÖZEL
Çatışmadan İşbirliğine: Türkiye, Rusya ve İran
53
Füsun ÖZERDEM
Dünyada Yükseköğretim Sisteminde Ombudsmanlık Kurumunun Gelişimi ve Türk Yükseköğretim Sisteminde Ombudsmanlık Sisteminin Getirilmesine Dair Öneriler
71
İsmail ERMAĞAN
Çin ve Avrupa Birliği İlişkilerinde Kriz Yönetimi
85
Interview
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birgül Demirtaş ile Türk Dış Politikası ve Güncel Sorunlar Üzerine Yapılan Söyleşi 97
Book Reviews
Seğah TEKİN
Brezilya Dış Politikası: Gelenek ve Değişim, DER Yayınları, İstanbul, 2017, ISBN: 9753534659
100
Brendon J. CANNON
Legislating Reality and Politicizing History: Contextualizing Armenian Claims of Genocide, Manzara Verlag, Offenbach am Main, 2016, ISBN: 978-3-939-79567-4
103
Last Update: 29.01.2018