Yazdır
Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi
Die Elektronische Zeitschrift für politikwissenschaftliche Studien
Electronic Journal of Political Science Studies
Ocak 2015 Cilt:6 Sayı:1
Januar 2015 Vol:6 Num:1
January 2015 Vol:6 No:1
Makale Adı: Bosna-Hersek'te Türkçe
Yazar Adı: N. Aslı Şirin ÖNER, Amra DEDEİC
Özet

Müslüman ve Hıristiyan toplumlarının iç içe yaşadığı Slav, Türk ve Avrupa kültürlerinin çeşitli dönemlerde egemenlik mücadeleleri verdiği bir bölge konumundaki Balkanlar'da yer alan BosnaHersek,1992-1995 yılları arasında kanlı bir savaş yaşamasına rağmen, Türk-İslam kültür mirasını korumaya çalışan bir ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. Balkan ve Boşnak kültür sentezine damgasını vuran Türk-İslam kültür mirasının öğelerinden biri olan Türkçe'nin Bosna'daki varlığının ele alındığı bu çalışmada, Osmanlıların Bosna'ya getirdikleri Türkçe'nin AvusturyaMacaristan İmparatorluğu ile I. ve II. Yugoslavya dönemlerinde giderek kamusal alandan dışlandığı, Bosna Savaşı'nın ertesinde ise, Türkiye'nin Balkanlar'a yönelik uygulamaya çalıştığı yumuşak güç araçları arasında yer aldığından ötürü Türkçenin yaygınlaşması açısından olumlu yönde değişiklikler yaşandığı ileri sürülmektedir.

 

Anahtar kavramlar: Türkiye, Yumuşak Güç, Türk-İslam Kültür Mirası, Türkçe, Bosna-Hersek

PDF Dosyası: Bosna-Hersek'te Türkçe