Editör/Editor/Redakteur

Prof. Dr. Fahri Türk, Trakya Üniversitesi

Yayın Kurulu/Herausgeber/Editorial Board

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Nazif Shahrani, Indiana University
Prof. Dr. Tarık Oğuzlu, Uluslararası Antalya Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Esen, Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Henry E. Hale George Washington Üniversitesi
Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Olaf Leiße, Friedrich Schiller Üniversitesi
Prof. Dr. Tomohiko Uyama, Hokkaido Üniversitesi/Japonya
Prof. Dr. George Sanikidze, Ilia State University Tbilisi/Georgia
Doç. Dr. Deniz Akagül, Université Lille
Yrd. Doç. Dr. Mujib Alam, Jamia Millia Islamia University

İngilizce Editörü/English Language Editor/Editor für englische Sprache

Ethan Wilensky-Lanford, Rice University

Almanca Editörü/German Language Editor/Editor für deutsche Sprache

Dr. Christian Johannes Henrich, Universität Siegen

Yayın Kordinatörleri/Publication Coordinator/Publikationskoordinator

Öğr. Gör. Taner Karakuzu, Trakya Üniversitesi
Öğr. Gör. İlker Limon, Trakya Üniversitesi

Kurucular/Founders/Gründer

Prof. Dr. Fahri Türk
Prof. Dr. Burak Gümüş

İnternet Danışmanı/ Internet Adviser/ Web-pflege

Netsasoft – Deniz Mertkan Gezgin

İletişim/Contact/Kontakt

www.esbadergisi.com
fahriturk@esbadergisi.com

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün329
mod_vvisit_counterDün480
mod_vvisit_counterBu hafta3371
mod_vvisit_counterGeçen hafta2859
mod_vvisit_counterBu ay9339
mod_vvisit_counterGeçen ay23392
mod_vvisit_counterTümü1595607

Kuruluş 2010 ISSN 1309-7008
Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)
Makale Yazım Kuralları PDF Yazdır e-Posta


Makaleler, aşağıda belirtilen şekilde hazırlanmalıdır:

1) Başlık, içeriği iyi bir şekilde ifade etmeli ve koyu harflerle küçük ve sola yanaşık yazılmalıdır. Makale kendi içinde anlamlı alt başlıkara ayrılmalıdır. “Giriş” kelimesi başlık olarak kullanılmamalı ve alt başlıklar numaralandırılmamalıdır.

2) Yazarın adı küçük soyadı büyük ve koyu yazılmalı üzerine yıldız konularak yazarın görev yaptığı kurum, haberleşme ve elektronik posta adresi belirtilmelidir.

3) Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde anlatan ve en fazla 150 kelimeden oluşan Türkçe ve yabancı dilde (makalenin yazıldığı dile göre Almanca veya İngilizce) özet bulunmalıdır. Ayrıca özetin altında bir satır boşluk bırakılarak, en az 3, en çok 5 kelimeden oluşan anahtar kelimeler verilmelidir.

4) Metin A4 boyutunda (29.7x21 cm.) kâğıtlara, Word programında, Times New Roman karakteriyle 12 punto ve 1.5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında (üst 3,5 cm, alt 2,5 cm, sol 2,5 cm ve sağda 3,0 cm) boşluk bırakılmalı ve sayfa numaraları yukarıda ve dışarıda olmak üzere verilmelidir. Dipnotlar 10 punto ve tek aralıklı yazılmalıdır. Yazılar özetler ve kaynakça dahil 7.000 kelimeyi geçmemelidir. Metin içinde koyu ve eğik harflerle vurgulamalar yapılmamalıdır.

5) Her tablo veya grafik aşağıda görüldüğü gibi numaralandırılmalı ve uygun bir başlık seçilmelidir. Tablo veya grafik numarası ve adı tam sola dayalı olarak yazılmalı; tablonun veya grafiğin kaynakçası ise tablonun altında yer almalıdır. Tablolar ve grafikler metin içinde ait oldukları yerlerde kullanılmalıdır.

Tablo 1: Edirne Nüfusunun Etnik Dağılımı

Yıllar

Milletler

1858

1882

1911

1918

Türk/Müslüman

35.000

20.000

25.000

47.289

Rum

45.000

25.000

25.950

19.608

Ermeni

5.000

6.000

3.500

4.005

Yahudi

4.000

15.000

9.500

14.466

Bulgar

5.000

8.000

1.504

2.324

Toplam

94.000

74.000

65.454

87.692

Kaynak: Balta, Evangelista, Edirne Rum Cemaati (20. yy. Ortası -1922), Işıl, E. Nedret, Koz, M. Sabri (Haz.), Edirne: Serhattaki Payitaht, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1998, s. 231.

6) Alıntılar tırnak içinde verilmeli; beş satırdan az alıntılar satır arasında, beş satırdan uzun alıntılar ise ana metnin sağından ve solundan 1.5 cm içeride, blok hâlinde ve 1 satır aralığı ile 1 punto küçük yani (11 punto) olarak yazılmalıdır.

7) Referanslarda klasik dipnot sistemi benimsenmeli ve dipnotlar sayfa altında yer almalıdır. Referanslar gösterilirken aşağıdaki hususlara azami önem verilmesi gerekmektedir.

7.1.) Tek yazarlı kitap ya da makale aşağıdaki şekilde gösterilmelidir.

Andican, Ahat, Değişim Sürecinde Türk Dünyası, Emre Yayınları, İstanbul 1996, s. 115.

Türk, Fahri, Wirtschaft als Ordnungsfaktor? Die türkischen Wirtschaftsbeziehungen mit dem Nordirak, Internationale Politik und Gesellschaft, No 4, 2008, s. 33-40, s.35.

Şayet aynı eserden tekrar alıntı yapılacaksa yazarın soyadı yazıldıktan sonra

Andican, a.g.e., s.13. şeklinde belirtilmelidir.

Şayet aynı yazarın başka bir eseri de makalede kullanılıyorsa yazarın soyadından sonra kullanılan eserinin başlığı da yazılmalıdır.

Andican, Cedidizmden Bağımsızlığa Türkistan Mücadelesi, a.g.e., 27.

Araya başka bir eser girmeden aynı eserin aynı sayfasından alıntı yapılıyorsa

“Aynı yerde” ibaresi kullanılmalıdır.

Araya başka bir eser girmeden aynı eserin farklı sayfasına gönderme yapılıyorsa

“Aynı yerde, s. 236.” şeklinde belirtilmelidir.

Her dipnotun sonuna nokta konulur.

7.2.) İki yazarlı kitap ya da makalelerde yazar adları arasına ve bağlacı konulmalıdır. İkiden fazla yazarlı kitap ve derlemelerde ise birinci yazarın soyadı ve adından sonra „vd.” ibaresi getirilmelidir.

7.3.) Derleme kitaplarda yer alan makaleler aşağıdaki şekilde gösterilmelidir.

Polat, Abdumannob, “Can Uzbekistan Build Democracy and Civil Society”, Ruffin, Holt; Waugh Daniel (der.) Civil Society in Central Asia, University of Washington Press. Seattle and London 1999, s. 135-157, s.137.

7.4.) Çeviri kitaplar

Heyd, Uriel, Türk Milliyetçiliğinin Kökleri, (çev.) Yalçın, Adem, Pınar yayınları İstanbul 2001, s. 15.

7.5.) Gazete Yazısı

Batum, Süheyl , Bu yılki 10 Kasım’ın düşündürdükleri, Vatan 12 Kasım 2009, s. 19.

Yazarı belli olmayan gazete yazıları:

Dünya turizmi % 7 daraldı sadece Türkiye büyüdü, Vatan 12 Kasım 2009, s. 11.

7.6.) Yazarı belli olmayan resmi ya da özel yayınlar, raporlar vb. eserler

Türkiye Atom Enerjisi Raporu, Devlet Planlama Teşkilatı , Mart 2000, s. 19.

7.7.) Arşiv belgeleri

Erzberger an Enver Pascha, 5 Ekim 1916, Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes Konstantinopel 344, No.262, Cilt 2.

7.8.) İnternet kaynakları

Türk, Fahri, Die jungtürkische Revolution von 1908 und die Rolle Deutschlands, Eurasisches Magazin,11Temmuz2007, http://www.eurasischesmagazin.de/artikel/?artikelID=20071109&marker=Fahri%20türk (12.11.2009)

Yazarı belli olmayan internet kaynakları
http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,1983134,00.html, (01.12.2007).

7.9.) Mülakat

Süleyman Demirel ile İstanbul’da yapılan mülakat, 25 Kasım 2008.

7.10.) Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Tezleri

Türk, Fahri, Die deutsch-türkischen Beziehungen von Bismarcks Sturz bis zur Machtübernahme der Jungtürken unter besonderer Berücksichtigung der deutschen “Weltpolitik” 1890-1908, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Berlin Hür Üniversite 1997, s.25

8) Kaynaklar makalenin sonunda, yazarların soyadının ilk harfine göre alfabetik olarak aşağıda gösterildiği gibi şekilde eklenecektir:

Yazarın soyadı, adı, başlık, yayınevi, basım yeri ve basım yılı.
Hayıt, Baymirza, Basmatschi. Nationaler Kampf Turkestans in den Jahren 1917 bis 1934, Dreisam Verlag, Köln 1992.
Kaynakçada aynı yazarın başka bir eseri veriliyorsa yazarın soyadı ve adı tekrar yazılmaz. Bunun yerine kesik çizgi çekilir.

Yazıların Gönderilmesi

Yukarıda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanmış makaleler aşağıdaki elektronik posta adreslerinin her ikisine birden gönderilmelidir:

Fahri Türk
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Öğr. Gör. Taner Karakuzu
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 

ESBA Dergisi makale yazım kurallarına riayet edilmeden hazırlanan makaleler dikkate alınmaz. Yazarlar hakem raporları doğrultusunda istenen düzeltmeleri editörün bildirdiği süre zarfında ESBA Dergisi’ne ulaştırmakla yükümlüdür. Aksi takdirde gönderilen makaleler ya reddedilir yada yayınlanması düşünülen sayıda yayınlanmaz. Yayın Kurulu makaleler üzerinde esasa yönelik olmayan küçük düzeltmeler yapabilir.

 
RocketTheme Joomla Templates